Nyt mukaan esittäytymään! Elämää ja sykettä katukuvaan Hämeenlinnassa

13.6.2019

TAPAHTUMAKATU -KOKEILU 25.6.-31.7.2019

 

Tervetuloa mukaan elävöittämään kaupunkia!

 

Hämeenlinnan kaupunki on hankkinut tapahtumaluvan kokeilun ajaksi. Kaupunki tarjoaa matalan kynnyksen esittelypaikan toiminnan esittelyyn yhdistyksille, järjestöille ja myös ei-rekisteröidyille harrastajaryhmille ja toimintaryhmille.

 

Erilaiset toimintanäytökset, performancet tai seuran harjoitukset sopivat hyvin tapahtumakadun toiminnaksi. Esittelyn keston voi valita itse - se voi olla puoli tuntia, pari tuntia tai puoli päivää -  mikä sopii parhaiten teille! Toiminnan esittelyä varten paikalle voi tuoda tarpeellista rekvisiittaa.
 

Tapahtumakatu-kokeiluun palkattu valokuvaaja ikuistaa parhaita hetkiä esittelyistä, myös lyhyitä videopätkiä (kesto max muutama minuutti) voidaan kuvata. Kuvia käytetään markkinoinnissa ja sosiaalisessa mediassa tapahtumakadusta tiedotettaessa. Huom. Tapahtumakadulla esittäytyvät ryhmät saavat  maksutta myös omaan tiedotus- ja markkinointikäyttöönsä kyseisiä kuvamateriaaleja.

Osallistuijilta kerätään palautetta tapahtumakatu-kokeilusta.

Tapahtuma-alue: Raatihuoneenkatu rajoittuen Kaivokatuun ja Saaristenkatuun. Tarkempi kartta alueesta lähetetään sähköpostilla.

 

Lisätiedot ja varaukset: tapahtumakatu.hameenlinna@4h.fi

Jouni Uotinen puh. 050 478 0803

Milla Sipilä puh. 040 848 5522

- - - - - - - - - - - 

Tapahtumakatu / ohjeistus osallistujille

Hämeenlinnan kaupunki toteuttaa 25.6.-31.7.2019 välisenä aikana kaupunkikulttuuri-kokeilun Raatihuoneenkadulla Saaristenkadun ja Kaivokadun välisellä osuudella. Kokeilun käytännön toteutuksesta vastaa Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys.

Kokeilun aikana järjestöt ja kaupunkiaktivistit voivat maksutta järjestää katutilassa keskustaa elävöittäviä pienimuotoisia ei-kaupallisia tapahtumia. Alueen käyttöön ei tarvita erillistä Hämeenlinnan kaupungin tapahtumalupaa. Tapahtuma-alueella ei ole sähkön käyttömahdollisuutta.
 

Tapahtuman järjestäjä sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä:

Tapahtuma sijoittuu käytettävissä olevaan katutilaan, joka on kuvattu erillisessä kartassa (sivu 2.)

Toimintojen sijoittelussa huomioidaan asuntojen ikkunat, joiden eteen ei saa sijoittaa mitään rakenteita.

Pihoihin ajoa ja kulkua kävellen ei saa estää.

Alue käytettävissä päivittäin klo 10-22, ei kuitenkaan maanantaisin.

Kaikki paikalle tuotu materiaali on vietävä pois ja alueen jäätävä siistiksi tapahtuman jälkeen.

Avotulen teko on kielletty.

Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta häiriötä, mahdollinen musiikki rinnastuu normaaliin katusoittoon.

Paikalle saa tuoda telttarakenteen, jonka maksimipinta-ala on 3x3 metriä.

Toiminnan tulee noudattaa lakeja ja säädöksiä. Alueelle ei myönnetä anniskelulupia. Toimijoiden on tarvittaessa hankittava itse elintarvikkeiden myyntilupa sekä muut mahdolliset toiminnan vaatimat luvat.

Tapahtuman järjestäjä on velvollinen nimeämään yhteyshenkilön, joka vastaa toiminnasta ja on velvollinen huolehtimaan siitä, että säännöt ovat kaikkien tapahtuman toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden tiedossa.

Kaupungilla tai 4H-yhdistyksellä on oikeus estää tai keskeyttää tilaisuus, mikäli näitä sääntöjä ei noudateta.