Historia

Juurevaa 4H-toimintaa Hämeenlinnan seudulla jo yli 70 vuotta

4H-toiminta on aina vastannut yhteiskunnan tarpeeseen

Kuinka suuresti yhteiskuntamme on muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana! 1920-luvun alussa riisitaudin, keuhkotaudin ja puutostautien vuoksi oli epävarmaa, kuinka moni oppilaista edes eläisi täysikasvuisiksi. Lasten terveyden paranemiseen oli suuri merkitys kouluterveystarkastuksilla, koulun keittoloilla sekä uudella 4H-maatalouskerhotyöllä. Voidaankin katsoa, että puutarhan hoito laajamittaisesti alkoi varsinaisesti 4H-maatalouskerhotyön mukana, koska vihannesviljely oli saatava tunnetuksi. Lapsilla oli siihen aikaa ja he olivat innostuneita. Pian pienilläkin tiloilla oli puutarha ja kasvimaa, josta saatiin ruokapöytään tervetullutta vaihtelua.

Sotavuosien aikaan tästä oli valtavasti hyötyä ja nuorten panos maamme elintarvikeomavaraisuuden hyväksi oli 1940-luvun puutteen vuosina mittaamattoman arvokas. Uusien 4H-neuvojien kouluttamiseen panostettiin, kysyntä neuvontatyölle oli suuri. Kerhoneuvojat ja kerholaiset osallistuivat aktiivisesti Nuorten Talkoisiin, joissa kerättiin monenlaista jäte-romu-materiaalia ja luonnon antimia sekä valmistettiin pieniä tarve-esineitä.

Paikallisen 4H-yhdistyksemme monipolvinen menneisyys

Nykyisen Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistyksen historia alkaa vuodesta 1951, jolloin yhdistyksen toiminta käynnistyi, ja se merkittiin vuonna 1955 yhdistysrekisteriin nimellä Vanajan Maatalouskerhoyhdistys. Paikallisen 4H-toiminnan juuret ulottuvat kuitenkin vielä syvemmälle ja laajemmalle hämäläiseen maaperään, johtuen aikaisemmista kuntarajoista ja –liitoksista. Hämeenlinnan maalaiskunta lakkautettiin vuoden 1948 alussa ja sen alue jaettiin Hämeenlinnan kaupungin, Rengon ja Vanajan kesken. Muutoksella oli mullistava vaikutus pikkukaupungin elämässä ja tulevaisuudessa, kuten myös Vanajan kunnan liittämisellä pääosin Hämeenlinnaan vuoden 1967 alusta. Vanajan kunnasta saivat osia myös Janakkala, Renko ja Hattula. Viimeisin kuntaliitos vuonna 2009 vaikutti myös alueen 4H-yhdistysten yhdistymiseen.

Toiminta-aluettamme ovat tänä päivänä Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala. Näillä alueilla aikoinaan vahvasti vaikuttaneet 4H-yhdistykset ovat lakkauttaneet toimintansa ja sulautuneet Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistykseen seuraavasti: Hämeenlinnan maalaiskunnassa aikoinaan toiminut maatalouskerhoyhdistys, Hauhon-Hattulan 4H-yhdistys (2009), Rengon 4H-yhdistys (2009), Lammin 4H-yhdistys (2009), Janakkalan 4H-yhdistys (2013) sekä Tuuloksen 4H-yhdistys (2018).

4H-toiminta säilyy yhdessä tekemällä

Vanajan maatalouskerhoyhdistys oli kuulunut Hämeen piirin parhaiten toimiviin kerhoihin, mutta vuoden 1967 kuntaliitoksen jälkeen se kärsi määrärahojen puutteesta, mikä oli pahin toiminnan jarru. Kaupungistuminen oli alkanut jo 1950-luvulla ja se oli edelleen ajan trendi, ja 4H-toiminta miellettiin vahvasti kuuluvaksi maaseudulle. 1970-80-luvuilla Hämeenlinnan-Vanajan 4H-yhdistys kamppaili yhä rahoituksesta. Valtionapuna olisi saatu puolet neuvojan palkkauskustannuksista, mikäli kaupunki myöntäisi riittävän määrärahan päätoimisen neuvojan palkkaukseen muutaman vuoden ajan.

Noina haastavina vuosikymmeninä paikallisen 4H-työn merkityksen nähnyt sitoutunut ydinjoukko, luottamushenkilöt, neuvoja ja kerholaiset, sinnittelivät ja järjestivät 4H-toimintaa hyvin pienillä määrärahoilla, 4H-piirin ja seudun elinkeinoelämän tuella.  4H-toiminta on aina elänyt samassa tahdissa suomalaisen yhteiskunnan muutosten kanssa. 1990-luvun alussa Suomea koetteli syvä taloudellinen lama, joka kasvatti tuloeroja. Järjestöjen rooli kasvoi ja 4H-liittokin oli muuttamassa imagoaan; oli huomattu, että 4H-kerhot vetivät toimintansa piiriin entistä enemmän taajamissa asuvia nuoria. Tämä merkitsi sitä, että oli kehitettävä uusia toimintamalleja.

4H-toiminta kasvaa ja kehittyy

Vuoden 1988 maaliskuussa Hämeen Sanomissa kerrottiin, kuinka Hämeenlinnan-Vanajan 4H-yhdistys sai 20 vuoden kamppailun jälkeen kokopäiväisen neuvojan, kun Hämeenlinnan kaupunki oli päättänyt tukea neuvojan palkkausta. Hämeenlinnassa alkoi 4H-toiminnan voimakas kehityksen ja laajentumisen kausi. Ostopalvelusopimus Hämeenlinnan kaupungin kanssa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta 1990-luvun alussa lisäsi 4H-yhdistyksen toiminnan volyymiä, johon oli sisältynyt mm. kerho- ja lapsiparkkitoimintaa, koululaisten lomatoimintaa, lannoitesäkkien keräystä, dogsitter-kursseja ja koirien match-showt. 1990-luvun lopulla osallistuttiin laajaan pitkäaikaistyöttömien työllistämisprojektiin, jonka olivat Hämeenlinnassa käynnistäneet kaupungin perusturva ja työvoimatoimisto.

Vuosituhannen vaihtuessa 4H-yhdistyksen toiminta Hämeenlinnassa oli laajaa ja vakiintunutta. Kesäleirit Kipinäniemessä olivat elämyksiä kaupunkilaislapsille. 2000-luvulla 4H-yhdistyksen toimintaan tuli mukaan nuorisotilatoiminta kaupungin ostopalveluna. Vuonna 2010 käynnistyi Hämeenlinnassa työpajatoiminta, aluksi Nummen nuorisotalolla yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Erilaiset kehittämis- ja työllistämishankkeet ovat monipuolistaneet toimintaa ja avanneet sadoille paikallisille nuorille oven työelämään .

Vuonna 2011 yhdistyksen juhliessa 60-vuotista olemassa oloaan toiminnan kirjo oli laaja: kerhoja, nuorten koulutuksia, tapahtumia, nuorten työpajatoimintaa, koululaisten iltapäivätoimintaa sekä kierrätyspalveluita.  Lasten ja nuorten osallistaminen sekä työelämävalmiuksien parantaminen nähtiin tuolloin ajan haasteena. 

4H-toiminta suuntaa tulevaisuuteen

Tämän päivän lasten ja nuorten haasteet ovat erilaisia kuin 70 vuotta sitten. 4H-yhdistyksen toiminta vastaa aina ajan hengessä paikallisiin tarpeisiin. 4H ja sen kumppanit etsivät ja rakentavat yhdessä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin. Toimintamme vahvoja sisältöjä ovat työelämätaidot, työllistäminen, yrittäjyys, kestävä kehitys.

4H-yhdistyksemme yhteiskunnallinen tehtävä on edelleen selkeä. Se on hämeenlinnalaisten, hattulalaisten ja janakkalalaisten lasten ja nuorten onnellisen kasvun tukeminen niin, että jokainen voisi löytää paikkansa yhteiskunnasta ja olla sen aktiivinen jäsen.

(1.10.2022)

Lehtileikkeitä vuosien varrelta (kuva suurenee napsauttamalla)