Hallitus

Yhdistyksemme hallitus ohjaa yhdistyksen toimintaa. Se ei tee operatiivista toimintaa, vaan valvoo yhdistyksen taloutta ja pitää huolen siitä, että yhdistys toimii lakien ja asetusten mukaan.

Hallitus 2024-2025

Johanna Kymäläinen-Pitkämäki (pj)
Anna-Maarit Heinonen (varapj)
Petri Hakamäki 
Kaarina Korventaka
Outi Vinkki
Outi Pänkäälä

Paikallista innostavaa lapsi- ja nuorisotyötä

Toiminta-ajatus

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys on nuorisojärjestö, jonka toiminnan keskiössä ovat Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa asuvat lapset ja nuoret. Tavoitteemme on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tukea heidän kasvuaan kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta.

Tulevaisuus, visio

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys on johtava monipuolisia nuorisopalveluja tuottava yhdistys Hämeenlinnan talousalueella.

Toimintatavat

Yhdistyksen ammattitaitoinen henkilökunta toteuttaa toiminta-ajatusta edistämällä lasten ja nuorten osallisuutta, hyödyntämällä 4H-järjestön palvelutuotteita, verkostoitumalla sekä olemalla luotettava ja haluttu yhteistyökumppani.

Arvot

Perustan toiminnalle ja yhdistyksen kasvatusajattelulle muodostavat 4H:n arvot Harkinta - Harjaannus - Hyvyys - Hyvinvointi. Arvot ohjaavat toimihenkilöiden työtä.