Pyörillä Päästään


Kaikenikäisten koululaisten arjessa on ulkoilu ja liikkuminen on huolestuttavasti vähentynyt. Tällä hetkellä vain kolmannes lapsista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Lisäämällä lasten ja nuorten päivittäistä koulumatkapyöräilyä nostetaan jo merkittävästi arkiliikunnan määrää. Koulumatkojen kävelyllä ja pyöräilyllä on välitön positiivinen vaikutus lasten ja nuorten terveyteen, ja se tukee myös heidän myöhempää hyvinvointiaan. Polkupyörällä kuljettu koulumatka on ympäristöystävällinen ja edullinen tapa liikkua.

Hankkeen tavoitteena on lisätä erityisesti lasten ja nuorten pyörällä liikkumista sekä parantaa koulumatkapyöräilyn turvallisuutta ja sujuvuutta. Hankkeen tavoitteena on kannustaa pyöräilyyn ja edistää arkipyöräilyä kehittämällä innostavia uusia toimintamalleja koululaisten tietojen, taitojen, asenteen ja turvallisuuden lisäämiseksi. Hankkeen toimenpiteinä järjestetään lapsille ja nuorille toimintaa sekä tapahtumia arkipyöräilyn edistämiseksi. Opitaan yhdessä tekemällä pyörän käsittelytaitoja, risteysajosääntöjä ja liikennemerkkejä, järjestetään ajotaitokisoja sekä haastekilpailuja koulujen välillä, katsastetaan pyöriä ja kunnostetaan lahjoituspyöriä koulujen käyttöön. Koululaisten kanssa tehdään vaaranpaikkakartoitukset koulujen ympäristöissä.

Hanke tukee lasten ja nuorten omaa toimijuutta ja vaikuttamista. Hanke tekee yhteistyötä kylätoimijoiden kanssa ja osallistuu liikkuvana pyöräpajana mm. kylätapahtumiin. Hankkeen tuloksena lasten ja nuorten koulumatkapyöräily on lisääntynyt ja sen turvallisuus on parantunut. Liikenteen päästöt ovat vähentyneet arkipyöräilyn lisäännyttyä. Lasten ja nuorten toimijuus ja hyvinvointi on vahvistunut.

Lisätietoja, 

Projektityöntekijä

Petri Takala
petri.takala@4h.fi
050 401 4854

Projektipäällikko

Tuija Ruokolahti
tuija.ruokolahti@4h.fi
040 504 9050

Pyörillä Päästään –hankkeen toiminta-alue on Hämeenlinnan pitäjät Hauho, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos sekä kyläalueet Hattulassa ja Janakkalassa. 

Pääkohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, erityisesti 7-13-vuotiaat.

 Toteutusaika on 1.4.2022 – 31.10.2023.