Hankkeet

WorkLAB-hanke ja Tuuks mukaan!-hanke yhdessä nuorten työpajatoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen sekä nuorten kesätyöllistämisen kanssa tarjoavat runsaasti erilaisia väyliä työelämään. 

Yhdistyksellä on pitkä osaaminen ja vankka kokemus niin työllistämishankkeista kuin osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävistä hankkeista koko Hämeenlinnan Seudulla.

Hämeen Ely-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston rahoittamat työllisyyspoliittiset hankkeet, Ketju 2009-13, Lentoon! 2014-16 sekä Lentoon kohti työelämää 2017-19, ovat syventäneet yhdistyksen osaamista pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien kohtaamisesta ja tukemisesta kohti opiskelu- tai työpaikkaa.

Linnaseutu ry:n rahoittamia yhteisöllisiä hankkeita ovat olleet palvelujen ja kylien kehittämiseeen suunnattu J2-hanke 2018-19 Janakkalassa, nuorten työelämävalmiuksia parantava Silta työelämään 2016-18 ja luontoharrastamisen mahdollisuuksien  lisäävä Ruohonjuuri 2016-19 Ydin-Hämeessä sekä Kyläkimppa 2008-10, Kyläkeikka 2012. Nuorten yhteistoimintaa lisäävä, uusia harrastamisen ja työllistymisen mahdollisuuksia tarjoava ActionLAB-hanke 2021-23,  Pyörillä päästään -hanke lisäsi erityisesti lasten ja nuorten pyörällä liikkumista sekä paransi koulumatkapyöräilyn turvallisuutta ja sujuvuutta 2022-23.

Nuorisotakuun seudulliseen toteuttamiseen liittyi Työhönviejät / Opit käyttöön -hanke 2014. Lape Oma Häme – Kanta-Hämeen lasten ja perhe-palveluiden muutosohjelman (LAPE) -hankkeessa yhdistyksessä kehitettiin osallistavaa kerhotoimintaa vuosina 2017-18.

Hankerahoitusten avulla pystytään esimerkiksi aloittamaan uutta toimintaa tai kehittämään jotain olemassaolevaa toimintaa paremmaksi. Hankkeiden myötä yhdistystoiminta pysyy elinvoimaisena, ja niiden avulla pystymme myös tarjoamaan työpaikkoja ja/ tai harjoittelupaikkoja nuorille, maahanmuuttajille tai pitkäaikaistyöttömille.


Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys on mukana Ketterimmät – Hämeenlinnan seudun työllisyysohjelmassa 2017-2025.