Hankkeet

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistyksellä on pitkä osaaminen ja kokemus sekä työllistämishankkeista että osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävistä hankkeista koko Hämeenlinnan Seudulla.

Linnaseutu ry:n rahoittamia yhteisöllisiä hankkeita ovat olleet Kyläkimppa 2008-10, Kyläkeikka 2012, Silta työelämään 2016-18, luontoharrastamisen mahdollisuuksien lisäämiseen keskittyvä Ruohonjuuri 2016-19 sekä palvelujen ja kylien kehittämiseeen suunnattu J2-hanke 2018-19.

Nuorisotakuun seudulliseen toteuttamiseen liittyi Työhönviejät / Opit käyttöön -hanke 2014. Lape Oma Häme – Kanta-Hämeen lasten ja perhe-palveluiden muutosohjelman (LAPE) -hankkeessa yhdistyksessä kehitettiin osallistavaa kerhotoimintaa vuosina 2017-18.

Hämeen Ely-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston rahoittamat työllisyyspoliittiset hankkeet, Ketju 2009-13, Lentoon! 2014-16 sekä Lentoon kohti työelämää 2017-19, ovat syventäneet yhdistyksen osaamista pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien kohtaamisesta ja tukemisesta kohti opiskelu- tai työpaikkaa.

Hankerahoitusten avulla pystytään esimerkiksi aloittamaan uutta toimintaa tai kehittämään jotain olemassaolevaa toimintaa paremmaksi. Hankkeiden myötä yhdistystoiminta pysyy elinvoimaisena, ja niiden avulla pystymme myös tarjoamaan työpaikkoja ja/ tai harjoittelupaikkoja nuorille, maahanmuuttajille tai pitkäaikaistyöttömille.

Lisää tietoa nykyisistä hankkeista ja jo päättyneistä hankkeista vasemmasta palkista!