Viljelypalstojen säännöt

YKSIVUOTISTEN VILJELYPALSTOJEN SÄÄNNÖT

Viljelijän on noudatettava palstaviljelyn sääntöjä, jotta alueet saadaan pysymään siistinä ja palstat hyötykäytössä.
Mikäli viljelijä laiminlyö ohjeiden noudattamisen, palstan vuokrasopimus voidaan katsoa purkautuneeksi ja palsta voidaan luovuttaa eteenpäin.

Yleiset vuokrausperiaatteet:

Yksivuotisille palstoille ei tehdä monivuotisia sopimuksia.

Palsta on vuokraajan käytössä kasvukauden; jakotilaisuudesta syyskuun loppuun.  Lähtökohtaisesti palstoja vuokrataan yksi kappale viljelijä kohden. Palstan irtisanominen tulee tehdä ennen vuosilaskun eräpäivää.

Jos palstan hoitoa ei ole aloitettu kesäkuun puoliväliin mennessä, palsta jaetaan edelleen.

Jos viljelypalstasta haluaa luopua kesken viljelykauden, asiasta tulee ilmoittaa 4H-yhdistykselle mahdollisimman pian.
Kun kevään maanmuokkaus on tehty, yksivuotiset palstat merkitään 4H:n toimesta maastoon, minkä jälkeen palstoilla voi aloittaa viljelyn.

Vuokrattua palstaa ei saa edelleen vuokrata toiselle viljelijälle eikä sen viljelyoikeutta voi luovuttaa eteenpäin.

Lasku palstan vuokrasta toimitetaan sähköpostitse tai postitse viljelykauden aikana.


Rikkaruohot:
Palstaviljelijän tulee huolehtia palstansa hoitamisesta niin, etteivät rikkaruohot pääse leviämään muiden viljelijöiden harmiksi. Oma palsta on hoidettava kokonaan viereiseen polkuun tai palstaan asti.

Palstalla syntyvä puutarhajäte tulee kompostoida omalla palstalla tai toimittaa alueella olevaan biojätekehikkoon. 

Siisteys:
Viljelijöiden tulee huolehtia yleisestä siisteydestä koko palsta-alueella. Viljelykauden jälkeen palsta tulee tyhjentää tavaroista. Kaikki roskat, rikkinäiset välineet ja muut tavarat on poistettava alueelta ennen syyskyntöjä. 

Kiinteät rakennelmat:

Palstat on tarkoitettu avomaaviljelyyn. Kiinteiden rakennelmien tekeminen palsta-alueelle on ehdottomasti kielletty. Palstoille ei saa tehdä pressukatoksia, muovihuoneita tai muita kiinteitä ja kookkaita rakennelmia. Kevyet, avomaaviljelyä tulevat rakennelmat kuten työkalulaatikot (max. koko 600x600x1800 mm) ja matalat harsokatteet ovat sallittuja oman palstan sisällä.

Yksivuotisilta palstoilta kaikki rakennelmat on poistettava kauden päätteeksi.


Lannoitus ja kasteluvesi:
Maan kalkitus, lannoitus ja perusparannus esim. hiekalla, kompostilla tai vuoden käyneellä hevosenlannalla on sallittua. Kivisenojalla ja Käyräkadulla on tarjolla purossa luonnonvettä ja Jukolassa luonnonvesipostit kastelua varten. Vesisäiliöitä ja niiden täyttöä palveluna ei tarjota (poislukien Latokartano). Kemiallisten torjunta-aineiden käyttö on ehdottomasti kielletty. 

Kaupunki tai 4H-yhdistys eivät toimita palstoille vettä, mikäli luonnonvesi kuivuu. 

Viljelykausi:

Viljelykausi alkaa peltojen äestyksen ja merkitsemisen jälkeen ja päättyy syyskuun lopussa, jonka jälkeen pellot käännetään koneellisesti. Tähän mennessä sadon tulee olla korjattuna ja kaikkien tarvikkeiden ja roskien vietynä pois palstalta. Jos palstalla on kauden päätyttyä sinne kuulumatonta tavaraa tai roskaa, viljelijää laskutetaan siivouksesta todellisten kustannusten mukaan, minimiveloitus 100€. 

Avotulen teko on kielletty. 

Viljelypalsta-alueet ovat Hämeenlinnan kaupungin omaisuutta. Mikäli alueen asemakaavan mukainen käyttö edellyttää, tai maisemointi- tai muun maarakennetyön takia kaupunki tarvitsee alueita muuhun käyttöön, voi viljelytoiminta alueilla muuttua/loppua. 

Kaikissa viljelypalstoihin liittyvissä asioissa voitte kääntyä Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistyksen puoleen.


MONIVUOTISTEN VILJELYPALSTOJEN SÄÄNNÖT 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Viljelijän on noudatettava palstaviljelyn sääntöjä, jotta alueet saadaan pysymään siistinä ja palstat hyötykäytössä. 

Mikäli viljelijä laiminlyö ohjeiden noudattamisen, palstan vuokrasopimus voidaan katsoa purkautuneeksi ja palsta voidaan luovuttaa eteenpäin. 


Palstan merkitseminen ja hallinta: 

Oma palsta on merkittävä tukevin sukunimellä ja palstan numerolla varustetuin kepein/paaluin (yksi joka nurkkaan). Näin palstasi ei sekoitu mahdollisesti viljelemättömään naapuripalstaan ja viljelemättömät alueet voidaan vuokrata eteenpäin. 

Vuokrattua palstaa ei saa edelleen vuokrata toiselle viljelijälle eikä sen viljelyoikeutta voi luovuttaa eteenpäin. Palstan irtisanominen tulee tehdä ennen vuosilaskun eräpäivää. 

Jos haluatte lopettaa viljelypalstan viljelyn, asiasta tulee ilmoittaa 4H-yhdistykselle mahdollisimman pian. 

Jos palsta on kokonaan viljelemättä koko kasvukauden, sen viljelyoikeus lakkaa ja se annetaan seuraavalle jonossa olevalle viljelijälle. Viljelijän luopuessa palstasta on siltä poistettava kaikki rakenteet ja kalusteet ja toimitettava ne pois palsta-alueelta. Jos palstalle jää tavaraa tai roskaa, viljelijää laskutetaan siivouksesta todellisten kustannusten mukaan, minimiveloitus 100€. 

Lasku palstan vuokrasta toimitetaan sähköpostitse tai postitse viljelykauden aikana. 

Rikkaruohot

Palstaviljelijän tulee huolehtia palstansa hoitamisesta niin, etteivät rikkaruohot pääse leviämään muiden viljelijöiden harmiksi. Oma palsta on hoidettava kokonaan viereiseen polkuun tai palstaan asti. 

Palstalla syntyvä puutarhajäte tulee kompostoida omalla palstalla tai toimittaa alueella olevaan biojätekehikkoon. 

Siisteys

Viljelijöiden tulee huolehtia yleisestä siisteydestä koko palsta-alueella. Omat roskat, rikkinäiset välineet yms. tulee hoitaa pois alueelta. Kasvukauden jälkeen palsta tulee tyhjentää tavaroista ja vesitynnyrit tulee viedä pois tai jättää kyljelleen, jotta eläimiä ei huku tynnyreihin.

 Kiinteät rakennelmat: 

Palstat on tarkoitettu avomaaviljelyyn. Kiinteiden rakennelmien tekeminen palsta-alueelle on ehdottomasti kielletty. Palstoille ei saa tehdä pressukatoksia, muovihuoneita tai muita kiinteitä ja kookkaita rakennelmia. Kevyet, avomaaviljelyä tulevat rakennelmat kuten työkalulaatikot (max. koko 600x600x1800 mm), lavakaulukset ja matalat harsokatteet ovat sallittuja oman palstan sisällä. 

4H:lta haettavalta luvalla palstalle voi tehdä pienen kevytrakenteisen kasvihuoneen, joka on aina purettava kasvukauden jälkeen. Lupahakemuksen voi tehdä vapaamuotoisena 4H:lle. 

Lannoitus ja kasteluvesi: 

Maan kalkitus, lannoitus ja perusparannus esim. hiekalla, kompostilla tai vuoden käyneellä hevosenlannalla on sallittua. Kivisenojalla ja Käyräkadulla on tarjolla purossa luonnonvettä ja Jukolassa luonnonvesipostit kastelua varten. Vesisäiliöitä ja niiden täyttöä palveluna ei tarjota (poislukien Latokartano). Kemiallisten torjunta-aineiden käyttö on ehdottomasti kielletty. 

Kaupunki tai 4H-yhdistys eivät toimita palstoille vettä, mikäli luonnonvesi kuivuu. 

Avotulen teko on kielletty. 

Viljelypalsta-alueet ovat Hämeenlinnan kaupungin omaisuutta. Mikäli alueen asemakaavan mukainen käyttö edellyttää, tai maisemointi- tai muun maarakennetyön takia kaupunki tarvitsee alueita muuhun käyttöön, voi viljelytoiminta alueilla muuttua/loppua. 

Kaikissa viljelypalstoihin liittyvissä asioissa voitte kääntyä Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistyksen puoleen.

RULES FOR ANNUAL CROPS

From spring 2022, multi-annual contracts for one-year plots will not be made. The plot is used by the tenant during the growing season; from the distribution event to the end of September. The spring distribution event takes into account the farmer's wish to cultivate the plot he has already cultivated. As a rule, one plot per farmer is given initially.

Once the spring tillage is done, the one-year plots are marked by 4H in the field, after which the plots can be started cultivating.

The leased plot may not be further leased to another farmer and its right to cultivate may not be transferred. If you stop cultivating, report it to the 4H association, and we will fairly rent the plot to the longest queue.

An invoice for the rent of the plot will be sent by e-mail or post during the growing season. Invoicing is handled through Ropo24 Oy.

Weeds:

The farmer must take care of his farm so that weeds cannot spread to the detriment of other farmers. Your own plot must be taken care of completely up to the adjacent path or column. Garden waste generated on the site must be composted on its own site or delivered to a biowaste frame in the area.

If you are unable to take care of your column, please let us know. In this way, the plot can be handed over to the queuing farmer

Cleanliness:

Farmers should take care of the general cleanliness of the entire plot area. After the growing season, the parcel must be emptied of goods. All debris, broken equipment and other items must be removed from the area prior to fall plowing.

Fixed structures:

The plots are intended for open field cultivation. It is strictly forbidden to make fixed structures on the plot area. The plots must not be covered with awnings, plastic rooms or other fixed and bulky structures. Lightweight, open-air structures such as tool boxes and gauze covers are allowed inside your own column. For annual plots, all structures must be removed at the end of the season.

Fertilization and irrigation water:

Liming, fertilizing and basic improvement of the land with eg sand, compost or horse manure that has been used for a year is permitted. Kivisenoja and Käyräkatu offer natural water in the creek and natural water posts for irrigation in Jukola. Water tanks and their filling as a service are not provided. The use of chemical pesticides is strictly prohibited.

Growing season:

The cultivation season begins after the plowing and marking of the fields and ends at the end of September, after which the fields are turned mechanically. By now, the crop should have been harvested and all supplies and debris removed from the plot. If the plot has stuff or rubbish that does not belong there at the end of the season, the farmer will be charged for cleaning according to the actual cost, with a minimum charge of € 100.

Making an open fire is prohibited.

The cultivated plots are the property of the city of Hämeenlinna.

In all matters related to agricultural plots, you can turn to the Hämeenlinna Region 4H Association.

RULES FOR PERENNIAL PLOTS. 

Farmers must follow the rules of the plots in order to keep the areas tidy and the plots in use.

If the farmer fails to comply with the instructions, the lease of the plot can be considered terminated and the plot can be rented on to another farmer.

General rental principles:

No multi-annual contracts are made for annual plots.

The plot is occupied by the tenant during the growing season; from the distribution until the end of September. As a rule, one plot is rented per farmer. The termination of the lease must be made before the due date of the invoice.

If maintenance of the plot has not been started by mid-June, the plot will be further rented.

If you want to give up the plot in the middle of the growing season, you must notify the 4H association as soon as possible.

Once the spring tillage has been completed, the one-year plots will be marked by 4H, after which cultivation of the plots can begin.

The leased plot may not be further leased to another farmer and its right to cultivate may not be transferred.

An invoice for the rent of the plot will be sent by e-mail or post during the growing season.

Weeds:

Farmers must take care of their plots so that weeds do not spread to the detriment of other farmers. Your own plot must be maintained entirely up to the adjacent path or column.

Garden waste generated on the site must be composted on site or delivered to a biowaste frame in the area.

Tidyness:

Farmers should take care of the general tidyliness of the entire plot area. After the growing season, the plots must be emptied of goods. All debris, broken equipment and other items must be removed from the area prior to fall plowing.

Fixed structures
The plots are purely intended for open field cultivation. It is strictly forbidden to make fixed structures in the plot area. The plots must not be covered with tarpaulins, sheds or other fixed and bulky structures. Lightweight structures that support open field cultivation, such as tool boxes (max. Size 600x600x1800 mm), platform collars and low gauze covers are allowed inside the own plot. 
All structures must be removed from the annual plots at the end of the season.

Fertilization and irrigation water:

Liming, fertilizing and basic improvement of the land, eg with sand, compost or horse manure that has been fermented for a year, is permitted. Kivisenoja and Käyräkatu areas offer natural water in the creek and natural water posts can be found in Jukola for irrigation. Water tanks and their filling as a service are not provided (excluding Latokartano). The use of chemical pesticides is strictly prohibited.

The city or the 4H association will not supply water to the plots if the natural water dries up.

Growing season:

The growing season begins after the plowing and marking of the fields and ends at the end of September, after which the fields are turned mechanically. By this time, the crop should be harvested and all supplies and debris removed from the plot. If there is belongings or rubbish on the plot at the end of the season, the farmer will be charged for cleaning according to the actual cost, with a minimum charge of € 100.

It is forbidden to start an open fire.

The farming plots are the property of the City of Hämeenlinna. If the use of the areas in accordance with the town plan requires it, or due to landscaping or other construction work, the city needs areas for other uses, the farming activities in the areas may change or end.

In all matters related to the farming plots, you can contact the Hämeenlinna Region 4H Association.