ActionLAB -hanke

4H-yhdistyksen ActionLAB-hankkeessa kohtaavat menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Pitäjien vahva omaleimainen historia antaa juurevan kasvupohjan seutujen tulevalle hyvinvoinnille, kun tämän päivän yrittäjät ja yhdistykset toimivat yhdessä nuorten kanssa!

Hankkeen keskiössä on yhteistoiminta nuorten kanssa. Nuorille perustetaan pitäjiin toimintaryhmiä, joissa kehitetään yhteisöllisillä menetelmillä nykyaikaisia ja uusia toimintoja sekä tapahtumia heidän omalle asuinalueelleen. Nuori oppii tuntemaan kotiseutunsa paremmin ja on rohkeasti ylpeä omista juuristaan. Yhteistyössä nuorten ja paikallisten toimijoiden kanssa kehitetään mielekästä tekemistä ja löydetään oman rahan ansaitsemisen tapoja kotiseudulla.

Hankekausi: 1.8.2021-31.12.2023

Kohderyhmä:  Pitäjien 12-18 –vuotiaat nuoret

Toiminta-alueet:  Hauho, Iittala, Lammi, Renko, Tuulos sekä Hattulan ja Janakkalan kyläalueet

Lisätietoja, 

Hankkeen projektityöntekijä

Leena Johansson-Kiili
leena.johansson-kiili@4h.fi
050 380 5362Hankkeen projektipäällikko

Tuija Ruokolahti
tuija.ruokolahti@4h.fi
040 504 9050

Tarve ja tavoitteet
Tulevaisuuden hyvinvointi ja elinvoima pitäjissä edellyttää kaikkien osallisuutta sekä yhteistyötä. Lisäksi koronapandemialla on ollut valtavia vaikutuksia nuorten elämään. Hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen pitäjissä. Nuorten sosiaalinen pääoma kasvaa sekä verkostot laajenevat yhteistoiminnan seurauksena.

Tämän lisäksi nuorille avautuu jatkossa uusia työllistymisen, kouluttautumisen ja harrastamisen mahdollisuuksia. Kotiseutuylpeys kasvaa, nuorten huomatessa oman asuinalueensa mahdollisuudet. Lisäksi yhteisöllinen tekeminen lisää pitäjien positiivista näkyvyyttä kaikenikäisten silmissä.

Toimenpiteet
Jalkaudutaan nuorten asuinalueille pitäjiin ja perustetaan yhteistoimintaryhmiä . Heidän kanssaan suunnitellaan sekä toteutetaan nykyaikaisia toimintoja esimerkiksi erilaisia projekteja, mediatempauksia, tapahtumia tai koulutuksia. Toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään pitäjien omaleimaisuutta sekä nuorten omaa osaamista. Tarkoituksena on synnyttää mielekästä tekemistä lähelle nuoria.

Nuorten ja paikallisten toimijoiden yhteistyö- sekä kohtaamismahdollisuudet vahvistuvat uusien toimintojen ja yhteisen tekemisen kautta. Tämä on tulevaisuuden voimavara - nuorten kotiseututietämys kasvaa sekä nuorten juuret kotiseudulleen vahvistuvat.

ActionLAB on maaseudun kehittämishanke jota rahoittaa Leader Linnaseutu ry​ ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto​.