Yhdistys

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys on vuodesta 1951 alkaen toiminut yhdistys, jonka toiminnan keskiössä ovat Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa asuvat lapset ja nuoret. Tavoitteemme on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tukea heidän kasvuaan kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Paikallista innostavaa lapsi- ja nuorisotyötä tekee ammattitaitoinen koulutettu henkilökunta, joka toteuttaa toiminta-ajatusta edistämällä lasten ja nuorten osallisuutta, hyödyntämällä 4H-järjestön palvelutuotteita, verkostoitumalla sekä olemalla luotettava ja haluttu yhteistyökumppani.

Toimintamuotoina ovat työpajatoiminta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä ryhmätoiminta sisältäen mm. harrastekerhot ja nuorisotilatoiminnan. Kierrätyskeräysasemat palvelevat keskustan, liitoskuntien ja Hattulan asukkaita. Pääyhteistyökumppani on Hämeenlinnan kaupunki, lisäksi yhteistyötä tehdään laajalti alueen muiden toimijoiden kanssa sekä Hattulan kunnan kanssa.

Yhdistyksen arvopohja

4H-toiminnan arvopohjaa ovat käynnistymisestä alkaen, jo lähes sata vuotta, kuvanneet sanat harkinta, harjaannus, hyvinvointi ja hyvyys. Näitä elämänhallintaa tukevia arvoja noudatetaan päivittäisessä toiminnassamme.

  • Harkinta kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.
  • Harjaannus tarkoittaa käytännön ja käden taitoja. Näiden harjoitteluun liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus.
  • Hyvyys kertoo toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta, hyvyyteen liittyvät myös yhteistyötaidot ja hyvä käytös.
  • Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi.

Toiminnan lapsilähtöisyys ilmenee esim. lapsia kiinnostavissa aiheissa ja teemoissa, jotka tarjoavat innostumisen lähteitä ja kannustavat lapsia kokeilemaan ja osallistumaan.  Osallisuutta edistää ja lisää lasten ja nuorten omien toiveiden ja ideoiden kuuntelu. 4H-toimintaan osallistuminen ei edellytä erityistaitoja, vaan yhdessä tekemällä opitaan parhaiten (Learning by doing –kasvatusajattelu). 4H-toiminta soveltuu siten hyvin myös maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille.