Tuuks mukaan!

1.4.2023-30.6.2025

Tuuks mukaan! ilmaisullisilla menetelmillä mukaan työelämään ja yhteiskuntaan liittyvä ESR+ rahoitteinen kehittämishanke 1.4.2023-30.6.2025.

Hankekoodi: S30021

Toimintalinja: 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi

Erityistavoite: 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen

Hankkeessa haetaan uusia luovia ratkaisuja heikoimmassa asemassa olevien nuorten työllistymiseen, opiskeluun ohjautumiseen tai niille johtaville poluille Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan alueilla. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat alle 29-vuotiaat nuoret, koulupudokas uhan alla olevat nuoret sekä maahanmuuttajataustaiset, romanit, osatyökykyiset ja nuoret aikuiset 30-40-vuotiaat.

Hankkeen toimenpiteet muodostuvat ryhmämuotoisesta valmennuksesta sekä henkilökohtaisesta valmennuksesta. Toiminnan teemoja ovat ilmaisu, näyttämötaide, kuvataide, musiikki ja valokuvaus, Näiden teemojen ympärille. tehdään ryhmä- ja yksilöprojekteja ja –produktioita.

Hankkeen toiminta:

Keskiviikkoisin klo 15-17:30 mahdollisuus kokoontua yhteen harrastuspohjaiseen iltatoimintaan nuorten työpaja Tikissä. 

Perjantaisin klo 10-14:00 NONSTOP toimintana, kokoontuminen nuorten työpaja Tikissä. Teemoina mm. voimaannuttava valokuvaus. 

Pienryhmätoiminta, klo 10-14.00, 3 rkt/vko, 4 kk ajan ensimmäinen pienryhmä syksyllä 2023 vko 33-50. Toteutetaan suljettuna pienryhmänä, jotta voidaan toteuttaa yhteisiä projekteja ja produktioita.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten työllisyystoimijoiden, sosiaalitoimen, etsivän nuorisotyön, oppilaitosten ja yritysten kanssa.