Arvokasta aikaa

Lahjoita tekemistä nuorelle ja arvokasta aikaa vanhukselle!

Arvokasta aikaa on palvelu, jossa 4H-nuori vierailee vanhuksen luona hoivakodissa mukavan yhteisen tekemisen merkeissä.

Yhdessä he keksivät mielekästä puuhaa, joka voi olla esimerkiksi ulkoilua, pelailua, lehtien lukemista, kädentaitoja tai vaikka tuolijumppaa.

Samalla nuori saa hyvää työkokemusta ja sukupolvien välinen yhteys vahvistuu.

Näin Arvokasta aikaa -palvelu toimii

Arvokasta aikaa-toiminta perustuu yritysten ja yksityishenkilöiden tekemiin lahjoituksiin. 

Lahjoituksen minimisumma on 25 euroa, jolla katetaan 1 tunti nuoren työtä kerrallaan. 

Lahjoittaja voi toivoa, jaetaanko hänen lahjoittamansa summa kaikkien toiminnassa mukana olevien hoivakotien kesken vai osoitetaanko lahjoitus jollekin tietylle hoivakodille. 

Jokainen Arvokasta aikaa-toimintaan osallistuva nuori saa tehtävään asianmukaisen ennakkoperehdytyksen. Perehdytykseen kuuluu Arvokasta aikaa -Virikeohjaajan valmennus sekä Helppi-koulutus.

Nuoren työnantajana toimii Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys ja käytännön työn ohjaamisesta vastaa sovitusti hoivakodin tai vastaavan palveluasumisyksikön henkilökunta. 

Työnvälitys hoivakoteihin toteutetaan 4H:n Helppi -sovelluksen kautta.