Ajankohtaista viljelypalstoilla


Hyvä palstaviljelijä

Talven taittuessa on aika aloittaa viljelypalstakausi. Kaupungin viljelypalsta-alueille on Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunta kokouksessaan 16.11.2021 vahvistanut uudet säännöt, jotka otetaan käyttöön tulevalla viljelykaudella.

Palstaneuvoja kiertää palstoilla toukokuun loppupuolelta syyskuun alkupuolelle. Palstaneuvojan kanssa voi jutella viljely- ja puutarha-asioista.

Viljelypalstoille on perustettu tiedottamista varten oma Facebook-sivu. Siellä tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja sinne voi jättää myös kysymyksiä aiheeseen liittyen. Sivu löytyy osoitteesta https://www.facebook.com/hameenlinnan4h.palstaviljely


Yksivuotisten palstojen jakotapa muuttuu

Palstat jaetaan joka kevät uudestaan. Yksivuotiset palstasopimukset eivät siis ole enää jatkuvasti voimassa olevia sopimuksia kuten aikaisempi käytäntö on ollut. Palsta on vuokraajan käytössä kasvukauden; jakotilaisuudesta syyskuun loppuun.  Jakotilaisuudessa on oltava läsnä henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä, ennakkovarauksia ei tehdä. Lähtökohtaisesti palstoja vuokrataan yksi kappale viljelijää kohden. Jos palstan hoitoa ei ole aloitettu kesäkuun puoliväliin mennessä, palsta jaetaan edelleen. Kaikki tavarat ja roskat on poistettava palstalta syyskuun loppuun mennessä.

Yksivuotisten palstojen jakotilaisuudet 2023 ovat seuraavasti:

Latokartanonkuja                 keskiviikkona 10.5. klo 17 
Käyräkatu                                  torstaina         11.5. klo 17
Jukola                                           maanantaina   15.5. klo 17
Kivisenojantie                         tiistaina           16.5. klo 17
Lammi Ruosuontie                keskiviikko      17.5. klo 17

Monivuotiset palstat
Oma palsta on merkittävä tukevin, sukunimellä ja palstan numerolla varustetuin kepein/paaluin (yksi paalu/nurkka). Näin palsta ei sekoitu mahdollisesti viljelemättömään naapuripalstaan ja viljelemättömät alueet voidaan vuokrata eteenpäin.

Kiinteät rakennelmat
Palstat on tarkoitettu avomaaviljelyyn.  Kiinteiden rakennelmien tekeminen palsta-alueelle on ehdottomasti kielletty. Palstoille ei saa tehdä pressukatoksia, muovihuoneita tai muita kiinteitä ja kookkaita rakennelmia.
Kevyet, avomaaviljelyä tukevat rakennelmat kuten työkalulaatikot (max. koko 600x600x1800 mm), lavakaulukset ja matalat harsokatteet ovat sallittuja oman palstan sisällä. 4H:lta haettavalta luvalla palstalle voi tehdä pienen kevytrakenteisen kasvihuoneen, joka on aina purettava kasvukauden jälkeen. Lupahakemuksen voi tehdä vapaamuotoisena 4H:lle.

Palstaviljelyn uusissa säännöissä on täsmennetty aiemminkin olemassa ollutta määräystä, että kiinteiden rakennelmien rakentaminen palsta-alueelle on kielletty. Viljelypalstoille ei alueen luonteen ja käyttötarkoituksen vuoksi ole mahdollista sallia kiinteitä rakennelmia. Kaupungin kaupunkirakennelautakunta päätti uusien sääntöjen vahvistamisen yhteydessä velvoittaa viljelijät purkamaan palstoilta sääntöjen vastaiset rakenteet ja rakennelmat 30.9.2022 mennessä. Yllä mainitun päivämäärän tienoilla kaupunki toimittaa palstoille jätelavat purkujätettä varten.

Uudet säännöt löytyvät osoitteesta https://hameenlinna.4h.fi/viljelypalstat/viljelypalstojen-saannot/

Jätehuolto viljelypalstoilla

Tuo tullessasi, vie mennessäsi

Sekajäteastioita ei jatkossa ole HML kaupungin palstaviljelyalueilla. Perustelut: 

1. Roska-astioihin ja  niiden läheisyyteen kertyy asiaan kuulumatonta romua ja jätettä sekä palstoilta että mahdollisesti täysin ulkopuolisten toimesta. Tämä tekee ympäristöstä epäsiistin ja aiheuttaa  turhaa työtä ja kaatopaikkamaksuja.  

2. Palstoilla ei kasva eikä siellä synny sekajätettä, vaan kaikki sekajätteeksi luokiteltava on sinne tuotua.  Kaikki pussit, astiat ja muut missä sinne tuodaan esimerkiksi multaa tai siemeniä, voi viedä poiskin.  

Sekajäte tulee siis kuljettaa itse pois alueelta.

Kasvijätekehikoihin saa laittaa vain palstaviljelyssä syntyvää kasviperäistä jätettä.