Yhdistys 

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys on vuodesta 1951 alkaen toiminut yhdistys, joka työllistää kuukausittain noin 30 henkilöä ja jonka vuosittainen liikevaihto on ollut reilu 1 miljoonaa euroa. Vuosittain yhdistys tarjoaa yli 100 nuorelle työsuhteen, jonka kesto voi olla lyhyistä kesätöistä aina vakituisiin työsuhteisiin. Ydintoimintoja ovat lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastetoiminta, nuorten työllistäminen ja koulutukset sekä nuorten työpajatoiminta ja kotityöpalvelu. 

Yhdistyksellä on  kaksi nuorten työpajaa, työpaja Tikki Hämeenlinnan keskustassa ja työpaja Reki Tuuloksen pitäjässä Ydin-Hämeessä sekä lukuisia kerhopaikkoja eri puolilla toiminta-aluetta. Toimistomme sijaitsee Kantolassa osoitteessa Vanajantie 10 A.

Työ- ja harjoittelupaikkana yhdistyksemme tavoitteena on tarjota asianmukaiset puitteet korkealaatuiselle ja monipuoliselle paikalliselle nuorisotyölle ja panostaa osaavaan henkilöstöön nimenomaan kasvavilla tulevaisuuden toimialoilla, joilla nuorille avautuu jatkossakin kouluttautumisen ja työllistymisen mahdollisuuksia.

Seuraa arkeamme 

Facebookissa: Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys 
Instagramissa: @4hhameenlinna

4H-nuorisotyön perusteet

4H-toiminnassa lapset ja nuoret oppivat itse tekemällä ja kokemalla aidoissa tilanteissa ja ympäristöissä.

4H on olemassa lapsia ja nuoria varten. 4H-nuorisotyö perustuu vahvaan paikalliseen toimintaan, toiminta-alueemme on koko Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala. 4H-toiminnassa saavutetaan kestävää kasvua tekemällä oppien. Tekemällä oppiminen onkin 4H-järjestön toimintamenetelmä ja kasvatusajattelun ydin. 4H-yhdistyksenä haluamme olla kiinnostava ja yhteistyökykyinen kumppani kaikille, jotka haluavat rakentaa kanssamme lasten ja nuorten hyvän elämän lähtökohtia sekä vastuullisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamista.

Yhdistyksen arvopohja

4H-toiminnan arvopohjaa ovat käynnistymisestä alkaen, jo lähes sata vuotta, kuvanneet sanat harkinta, harjaannus, hyvinvointi ja hyvyys. Näitä elämänhallintaa tukevia arvoja noudatetaan päivittäisessä toiminnassamme.

  • Harkinta kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.
  • Harjaannus tarkoittaa käytännön ja käden taitoja. Näiden harjoitteluun liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus.
  • Hyvyys kertoo toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta, hyvyyteen liittyvät myös yhteistyötaidot ja hyvä käytös.
  • Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi.

Toiminnan lapsilähtöisyys ilmenee esim. lapsia kiinnostavissa aiheissa ja teemoissa, jotka tarjoavat innostumisen lähteitä ja kannustavat lapsia kokeilemaan ja osallistumaan.  Osallisuutta edistää ja lisää lasten ja nuorten omien toiveiden ja ideoiden kuuntelu. 4H-toimintaan osallistuminen ei edellytä erityistaitoja, vaan yhdessä tekemällä opitaan parhaiten (Learning by doing –kasvatusajattelu). 4H on kaikille lapsille ja nuorille.