Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus

Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus

Kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta järjestetään nuorille 17-29-vuotiaille yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Työaika nuorille aikuisille on maanantaista torstaihin klo 9-14 välillä 4-5 h tarpeesta riippuen. Tavoitteellinen toiminta parantaa nuoren elämänhallintaa ja toimintakykyä, tavoitteena jatkopolku opintoihin tai kohti työelämää. 

Jokaiselle pajalle saapuvalle laaditaan yhdessä henkilökohtainen suunnitelmatyötoimintajaksolle, jossa määritellään jaksolle tavoitteet ja pohditaan työtehtäviä sekä mahdollisesti itselle vastuutehtävää.

Tikissä tarjolla oleva kuntouttava työtoiminta pitää sisällään monipuolista ryhmätoimintaa sekä lisäksi ammattialakohtaisia kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksia oman mielenkiinnon mukaan.

Ammattialakohtaisia toimintoja ovat piha- ja puutarha-alan työtehtävät polkupyöräpajan työtehtävät, tekniset työtehtävät, catering-ala sekä puhtaana- ja ylläpitoalan työtehtävät 

Tuuks mukaan! -hanke

Kuntouttavaa työtoimintaa on myös Tuuks mukaan! -hankkeessa.

Luova toiminta

  • Kädentaitotyöt; mm. kudonta, virkkaus, neulonta, kausikohtainen askartelu, miniatyyriaskartelu, mosaiikkityöt, keramiikkatyöt, helmityöt jne.
  • Piirtäminen, maalaminen, värittäminen
  • Tuotesuunnittelu, tuotesommittelu, toteutus ja asiakaspalvelu pajamyymälässä
  • Ompelutyöt
  • Yhteiset kausiprojektit, esim. tilausjoulukorttien toteuttaminen 4H:n asiakas- ja yhteistyökumppaneille

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmäkeskustelu- ja valmennuksen aiheet

Maanantaisin työelämä ja opiskelu; 

Tutustutaan eri ammattialoihin, työtehtäviin, yrityksiin ja muihin työmuotoihin, harjoitellaan työelämän pelisääntöjä, arjen hallintaa, työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia sekä pohditaan erilaisia keinoja, menetelmiä ylläpitämään työ- ja toimintakykyä. Kasvatetaan opiskeluvalmiuksia erilaisten tehtävien ja esimerkkien kautta.

Tiistaisin luovuus ja voimavarat;

Dialoginen ryhmä tarjoaa työkaluja liikkeelle pääsemiseen ja tukea työllistymiseen tai opiskeluun liittyvien asioiden alkuun saattamiseksi. Tavoitteena on löytää omat lähitulevaisuuden tavoitteet, ottaa ensimmäiset askeleet kohti myönteistä muutosta, lisätä itsetuntemusta ja tunnistaa sekä vahvistaa omia voimavaroja. Päivän aikana toteutetaan yhteisiä projekteja sekä tutustutaan itseemme, kehitetään vuorovaikutustaitoja, vahvistetaan sosiaalisia taitoja mm. kynätehtävien, keskustelun ja vertaisuuden avulla

Keskiviikkoisin luonto, ympäristö ja kestävä kehitys;

Luontoryhmässä mahdollistetaan kokemuksellisen toiminnan kautta saada tietoa luontolähtöisyyden käytettävyydestä ja luonnossa liikkumisen hyödyistä. Taoitteena on kannustaa ryhmäläisiä omatoimiseen luonnossa liikkumiseen ja tuoda lähiluontoa osallistujille tutuksi, arjen voimavarojen lisääjänä ja mielenhyvinvoinnin edistäjänä. Lisäksi toimintaan osallistuville mahdollistetaan laajentaa tietoisuuttaan asuinympäristöstään tekemällä tutustumisretkiä tutun ryhmän mukana eri kohteisiin, palveluihin sekä esim. taidenäyttelyihin. Kestävän kehityksen teemana on tarjota työkaluja oman hiilijalanjäljen vähentämiseksi sekä mahdollisuus syventää sitten omaa luontosuhdetta ja lisätä ymmärrystä kierrättämisen hyödyistä.

Torstaisin ravinto, hyvinvointi ja liikunta;

Ryhmässä keskustellaan menetelmistä, keinoista ja konkreettisista toimintatavoista saada aikaan elintapamuutosta ja kohentaa valmentautujan terveystottumuksia, joilla valmentautujalle mahdollistuu työkykyisyyden edistäminen. Lisäksi kiinnitetään huomiota liikunnan ja terveellisen ruokavalion merkitykseen hyvinvoinnin edistäjänä. 

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville laaditaan jokaiselle valmentautujalle yksilöllinen polku ja mahdollistetaan oman pajajakson räätälöinti omia työelämään tähtääviä valmiuksia edistämään. Toisin sanoen, jokainen voi osallistua ryhmätoimintaan ja siihen kannustetaan, mutta on mahdollista myös vaihdella toimintoja ja työtehtäviä, mitä pajapäivinä haluaa toteuttaa.

Työvalmennusta tarjotaan monipuolisesti ryhmä- ja yksilömuotoisena. Toiminnassa korostuu pitkäjänteisyys, yhteisöllisyys, välittäminen, vuorovaikutus ja tekemällä oppiminen. Toimintaviikkojen aikana käsitellään eri teemoja, kuten hyvinvointi, arjen ja työelämän taidot sekä luovuus omien vahvuuksien ja mielenkiintojen mukaisten työtehtävien lomassa.

Yksilövalmennus tukee työvalmennusta. Ryhmävalmennus parantaa elämänhallinnan ja työelämän taitoja mm. sosiaalisen vahvistumisen kautta. Toimintaan sisältyy ilmainen, terveellinen kotiruokalounas.

Kuntouttavaan työtoimintaan haetaan ottamalla yhteys omaan sosiaalityöntekijään. 

Tekemällä oppii parhaiten - tervetuloa mukaan! 

Lisätietoja yksilövalmentaja Mirva Pääkkönen, puh. 050 469 4863