Raportointi

4H-yrittäjän yksi tärkeimmistä tehtävistä vuoden aikana on laatia kalenterivuoden päätteeksi vuosiraportti kuluneesta vuodesta. Vuosiraportissa yhdistyy talousraportti ja tiivis toimintakertomus. 

Kuinka raportin pääsee tekemään?

Tässä ohjeet askel askeleelta raportin täyttämistä varten!


1. Kirjautumalla digitaaliselle jäsenkortille, helpoiten pääsee Oma 4H- sivuilta!

2. Kirjautumisen jälkeen oikealta yläkulmasta löytyy "kolmen viivan logo", jota painamalla sivun reunaan aukeaa valikko, josta valitaan 4H-yritykset. Valitaan oman yrityksen nimi valikosta.

3. Valitaan Seuranta -> Lisää uusi raportti.

4. Raportissa vastataan annettuihin kysymyksiin niille tarkoitettuihin vastausosioihin. 

5. Lopuksi Tallenna.

Raporttia voi päivitellä/lisätä tietoja myöhemminkin. 

VINKKI! Raportin tekeminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta sitä voi palata muokkaamaan tarvittaessa ennen palautuspäivää!

Talousraportointi

Talousraportista selviää menot, tulot ja tulos. Kaikki nämä tiedot löytyvät oman 4H-yrityksen kirjanpidosta vuosiraporttia varten.

Toimintakertomus


Mistä aloittaa?

  • Kannattaa pohtia itselleen mukavin pohja, missä luoda toimintakertomus. Esimerkiksi PowerPoint- ohjelma on helppo, ja siisti pohja toimintakertomukselle.

Mitä yritys tekee, mitä tarjotaan?

  • Toimintakertomuksessa kannattaa heti alussa tuoda ilmi yrityksen nimi, yrittäjän nimi, yhteystiedot ja toimintakertomuksen ajanjakso.

Millainen liikeidea? Mitä? Kenelle? Miten?

Millaista markkinointia on toteutettu? Tapahtumat tai yhteistyökumppanit?

Jotain muuta?

  • Kuvien lisääminen toimintakertomuksessa tuovat hyvää ilmettä ja mieleenpainuvuutta kertomukseen.
  • Jos 4H-yrittäjä opiskelee samaan aikaan, kannattaa ehdottomasti liittää mukaan oppimispäiväkirja esimerkiksi opintopisteitä varten! 
  • Liitetään mukaan liiketoimintasuunnitelma!
  • Lisäksi toimintakertomuksessa on hyvä kertoa, mitä on oppinut vuoden aikana. Tämä auttaa myös 4H-yrittäjää asettamaan itselleen uusia tavoitteita tulevalle vuodelle!