ILMO - Kohti kestävää elämäntapaa

Toteutusaika 1.8.2022-31.5.2023

Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksessa on otettu lukuvuonna 2022-2023  käyttöön Kestävän elämäntavan opinpolku (KestEl) osana opetussuunnitelmaa. ILMO-projektin yhtenä tavoitteena on tukea opettajia opinpolun aloitusvaiheessa. Käytännön toiminta vahvistaa oppimista. Kaikkiin toimintoihin osallistuvat sekä opettajat että oppilaat. Lapsille ja nuorille konkreettiset ilmastoteot antavat vahvan viestin siitä, että omilla teoilla pystyy vaikuttamaan. 

Projektia toteutetaan kouluyhteistyönä kaikissa Hämeenlinnan peruskouluissa 4.- ja 8.-luokkalaisille. Osa toiminnoista tulee tavoittamaan myös muita luokka-asteita. Projektissa opettajat ja oppilaat oppivat itse tekemällä ja kokemalla.

ILMO-projektissa toteutetaan kestävään elämäntapaan kasvattavaa käytännön toimintaa koululaisille. Samalla lasten ja nuorten metsä- ja luontosuhde syvenee. Toiminnassa lisätään kasvilajien tunnistamista sekä innostetaan lapsia ja nuoria metsässä ja luonnossa liikkumiseen ja harrastamiseen. 

Lisäksi ILMO mahdollistaa oppilaille vaikuttamisen paikkoja ja kannustaa ilmastoyhteistyöhön.

Projektityöntekijä

Tiitu Kumpumäki
tiitu.kumpumaki@4h.fi
050 5090750

Tarve ja tavoite

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat maailmanlaajuinen huolenaihe. Myös Hämeenlinnan seudulla on tullut esille ilmastoahdistusta koululaisilla. Ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset läpäisevät koko yhteiskunnan, vastuullisuus korostuu kaikilla elämän eri osa-alueilla. Kestävään elämäntapaan liittyvät tiedot ja taidot korostuvat entisestään tulevaisuudessa.


Toteutuneet toiminnot

Metsäpäivät 8.-luokkalaisille:
6.-9.9. 2023 Ilmastoteemaiset Metsäpäivät Ahvenistolla

Ympäristökorennot 4.-luokkalaisille:
10.11.2022-17.2.2023 Roskarosvon jäljillä

Tulisilla hiilillä 8.-luokkalaisille:
ei toteutunut koulujen aikataulujen vuoksi

Luontopolku ja Luontoseikkailu 4.-luokkalaisille:
toteutus toukokuussa 2023 Ahvenisto ja koulujen lähimaastot

Koulumatkapyöräilyn edistämistempaukset:
26.8. Konnarin koulu 
2.9. Alvettulan koulu
20.9. Hauhon koulu

Muut teemaa tukevat toiminnot:
27.9.  Nummen 4.lk Marjaretki Lopen Iso-Melkuttimen maastoihin
14.10. Tuuloksen koulun patikointipäivä
Lokakuu 2022
 It's about taimi -kiertue, 4H-etätunti 8.-9.-luokkien biologian tunneilla, 4 luokkaa osallistui
22.11. Nummen koululla  7.-9.-luokkalaisten Voimavara-työpaja

Nuorten tekemät ilmastoteot:
9.9. 2022  8.-luokkalaisten Metsäpäivillä  istutettiin metsää Härkiluhdantien edustalla. Kuusentaimia istutettiin noin 1000 kappaletta.

25.5.2023 Tuuloksen koulun 6.-luokkalaisten metsän istutuspäivässä istutettiin 810 kpl mäntyjen taimia.


ILMO-projektin rahoitus Hämeenlinnan kaupungin perintövaroista