Lentoon kohti työelämää

LENTOON KOHTI TYÖELÄMÄÄ 1.1. - 31.12.2019   (tiivistelmä)

 

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistyksen LENTOON KOHTI TYÖELÄMÄÄ -hanke edistää nuorten työllistymistä nuorisotakuun hengessä Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa. Hankkeen kesto on 1.1.2017-31.12.2019 ja rahoittaja on Hämeen TE-toimisto. Asiakaskohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Pääkohderyhmänä ovat työttömät alle 25-vuotiaat nuoret, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai ammattiin valmistuneet nuoret, jotka tarvitsevat työkokemusta työllistyäkseen avoimille markkinoille sekä nuoret aikuiset asiakaspalvelutarvelähtöisesti. Hankkeeseen voivat työllistyä myös maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka työllistyäkseen avoimille markkinoille tarvitsevat työelämäkokemusta tai koulutusta.

Hankkeen määrällisenä tavoitteena on työllistää vuosittain vähintään 15 työtöntä nuorta/ kuukausi ja 25-35 nuorta/ vuosi koko- tai osa-aikaisiin työtehtäviin, pääosin palkkatuen avulla. Tavoitteet ovat: 1.Vailla ammattikoulutusta olevien työttömien nuorten työllistäminen oikeisiin työtehtäviin, heidän kouluttautumisensa hankkeen aikana. 2. Työelämätaitojen ja -tietojen juurruttaminen hankkeessa oloaikana. 3. Työ- tai opiskelupaikkaan siirtyminen hankkeen jälkeen.

Hankkeessa nuorella on mahdollisuus kouluttautumiseen oppisopimuksella. Työn ja opiskelun yhdistämisessä ja tutkinnon saamisen varmistamisessa nuorta tukee yksilövalmentaja, joka voi toimia nuoren työpaikkakouluttajana. Nuorille tarjottavat työtehtävät ovat oikeita monipuolisia motivoivia töitä mm. koululaisten iltapäivätoiminnassa, nuorten työpajalla pyöränkorjaus-, puutyö-, viimeistely, keittiö-, piha- ja puutarhatyö- ja asiakaspalveluosastoilla, nuorisotila-, kerho- ja kesätoiminnoissa, kierrätyskeräysasemilla. Työtehtävät kiinnostavat sekä miehiä että naisia.

Hankkeen asiakkaille järjestetään työllistymistä edistävää täydentävää koulutusta. Työelämätaitojen omaksumisessa on tärkeässä roolissa yhdistyksen kokenut henkilöstö. Asiakas hyötyy kokonaisvaltaisesti hankkeessa olosta ja saa konkreettisia etuja: työkokemus, työelämän pelisäännöt, palkka, työyhteisö, verkostoituminen, koulutus, tutkinto, motivointi, palaute ja tuki opinnoissa.

Hankkeen toteutukseen osallistuu kolme henkilöä (1,5 henkilötyövuosina). Reittinä hankkeeseen voi olla nuoren oma yhteydenotto, TE-toimiston ohjaus tai työkokeilu yhdistyksessä. Hankkeessa hyödynnetään aikaisempien työllisyyspoliittisten hankkeiden (mm. Hämeen ELY-keskuksen) tuloksia. Yhteistyö TE-toimiston kanssa pidetään kiinteänä ja yrittäjäjärjestöjen kanssa sitä tiivistetään edelleen, jotta hankkeen päätyttyä nuoren väylä avoimille työmarkkinoille helpottuu. Hankkeen määrällisenä tuloksena arvioidaan noin 10-15 nuoren suorittavan ammatillisen tutkinnon. Ammatillinen tutkinto yhdistettynä työkokemukseen edistää työllistymismahdollisuuksia avoimilla markkinoilla. Hämeenlinnan seutukunta ja TE-toimisto saa hankkeen tuloksena lisää ammattitaitoista, koulutettua ja työkokemusta omaavaa työvoimaa.