Ketju-hanke

Viisivuotinen Ketju-hanke päättyi 31.12.2013.  Se on työllistänyt pääosin työttömiä työnhakijoita Hämeenlinnan 4H-yhdistyksen nuorisoneuvontaan sekä työpaja- ja kierrätystehtäviin. Hanke on toiminut Hämeenlinnan ja Hattulan kuntien alueilla. Hankkeen on rahoittanut Hämeen ELY-keskus.

Ketju-hankkeen toimintamalli:

Yhdistyksen palvelukseen työllistetyt henkilöt kulkevat asiakkuutensa aikana henkilökohtaisesti rakennettua polkua, jossa yhdistyksen tehtäviin työllistyminen on ensimmäinen etappi. Erilaisiin töihin perehtymisen ja työnteon oppimisen jälkeen katseet suunnataan avoimille työmarkkinoille joko suoraan tai esim. oppisopimuskoulutuksen kautta. Hankkeen asiakkaiden osaamista ja työllistymismahdollisuuksia pyritään kohentamaan myös koulutuksen ja työnohjauksen kautta. Hanke tarjoaa asiakkailleen myös yrittäjyyskasvatusta ja pyrkii siten lisäämään asiakkaiden omatoimisuutta ja yritteliäisyyttä.