Opintopisteet

4H-yrittäjänä toimimisesta voi hakea opintopisteitä. Tähän vaaditaan tietyt kriteerit, joidenka täytyttyä opintopisteiden saaminen on mahdollista. 

VINKKI! Opintopisteitä 4H-yrittäjänä toimimisesta voi hakea vain kerran!

Opintopisteitä pystyy hakemaan digitaalisen jäsenkortin kautta. 

4H-yrittäjä voi hakea opintopisteitä oltuaan 4H-yrittäjänä vähintään 6-kuukautta. Käymme osaamispisteiden hakemukset läpi noin kerran kuussa, eli pienestä kärsivällisyydestä on hyötyä!

Todistuksen saamiseen tarvitaan tietyt dokumentit, jotka tässä tapauksessa 4H-yrittäjälle ovat;

  • 4H-yrityksen liiketoimintasuunnitelma, esimerkiksi BMC:n avulla tehty liiketoimintasuunnitelma!
  • Toimintakertomus ja talousraportti
  • Oppimispäiväkirja

Dokumenttien pituuksille ei ole säädetty mitään tiettyjä raameja. Suosittelemme silti kattavia dokumentteja, joista selviää laajasti 4H-yrityksen toimintasuunnitelmaa ja etenemispolkua!


Osaamistavoitteet

Kun 4H-yrittäjä on toiminut yrittäjänä vähintään kolme kuukautta, on tietyt osaamistavoitteet, jotka olisi hyvä olla hallussa.

  • 4H-yrittäjä ymmärtää velvollisuutensa ja vastuunsa yrittäjänä.
  • Päätöksentekotaidot, niiden ymmärtäminen ja kyky myös tehdä päätöksiä yritykseen liittyen.
  • Asiakaspalvelutaitojen hallinta erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi erilaisissa viestintäkanavissa.
  • 4H-yrittäjän on tärkeää olla ajantasalla ja pystyä arvioimaan oman yrityksen toimintaa, joka tulee ilmi esimerkiksi raportoidessa. 
  • Ongelmanratkaisutaitojen käyttäminen erilaisten haasteiden kohdatessa yrityksen arkea. 
  • On tärkeää osata katsoa myös hieman tulevaisuuteen, ja osata suunnitella yrityksen tulevaisuutta ja toteuttaa kannattavaa liiketoimintaa!