Markkinointi

Markkinoinnilla on suuri merkitys yrityksen tulevaisuuden ja toiminnan kannalta. Kun heti yrityksen ensiaskeleilta lähtien jaksaa tehdä töitä markkinoinnin eteen, se niin sanotusti tulee maksamaan itsensä takaisin!                  

Hyvä markkinointi antaa paremmat mahdollisuudet menestymiseen. 

Mistä aloittaa?

Vaihtoehtoja on lukuisia, mitä vain mielikuvitus sallii! 

Yksi helppo ja varma vaihtoehto nykypäivänä on Some. Sosiaalisen median avulla on helppoa saavuttaa laajakin kohdeyleisö ja mahdolliset asiakkaat. 

Miten?

Ensiksi kannattaa miettiä oman yrityksen kohderyhmää, onko kohderyhmää lapset/nuoret? Nuoret aikuiset? Vanhukset? Ehkäpä kaikkia näistä?

Kun ymmärtää oman kohderyhmänsä, on helpompi tavoitella heitä. 

Esimerkiksi Instagram on äärimäisen helppo markkinoinnin kanava nykypäivänä. On helppoa markkinoida omaa tuotettaan/palveluaan visuaalisesti kuvien avulla, ja siinä samalla kuva/mainostekstien avulla. Yrittäjänä voit markkinoida yritystä esimerkiksi oman Instagramtilin kautta, tai perustaa yritykselle oman tilin!

Toinen hyvä esimerkki on Facebook. Facebookissa on varmasti Instagramiakin helpompi saavuttaa kohderyhmää ja tuoda esimerkiksi paikallisesti yritystä ja sen toimintaa näkyville. Oman kaupungin tai kunnan Facebook-ryhmässä on varmasti helppoa mainostaa omaa yritystä, koska kohderyhmä on suoraan tavoitettavissa ja näin tehdään mahdollisille asiakkaille lähestyminen helpoksi!