WINWIN -hanke

Toteutusaika 1.1.2023 - 31.12.2023

Hämeenlinna, Hattula, Janakkala

WINWIN - Ja kaikki voittavat! Nuorille yhdenvertainen osallisuus! Nuoret voittavat, Hämeenlinnan seutu voittaa, yhteiskunta voittaa ja demokratia voittaa. 

Hankkeessa kehitetään alueen demokratiakasvatusta toiminnallisemmaksi. Tarkoituksena on tuoda uudella tavalla nuorten elämään ja arkeen lisää mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.  Pyrimme lisäämään heidän taitojaan ja edellytyksiään toimia aktiivisesti osana yhteiskuntaa, rakentavan keskustelun pelisääntöjä noudattaen. 

WINWIN-hankkeessa korostuu toiminnallisuus ja tarkoituksena on saada nuorten ääni kuuluville. Hankkeessa harjoitellaan keskustelutaitoja ja nuoret järjestävät itse keskustelutilaisuuksia joissa hyödynnämme Erätauko-keskustelumenetelmää. Nuoret pääsevät aidosti osallistumaan ja vaikuttamaan heitä koskettaviin asioihin.

Tavoitteet

WINWIN -hankkeen tavoitteena on kehittää ja lisätä eri ryhmiin kuuluvien nuorten välistä ohjattua vuorovaikutusta ja yhteisöllistä toimintaa nuorisotyön menetelmin yhdistyksen koko toimialueella Hämeenlinnan seudulla.

WINWIN -hanketyöntekijä

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Leena Johansson-Kiili
winwin.hameenlinna@4h.fi 
050 380 5362      

WINWIN -projektipäällikkö

Pirjo Seulamo
pirjo.seulamo@4h.fi 
050-320 8230

Toimenpiteet

Jokaiselle luokka-asteelle (7.-9.) on suunniteltu oma toimintakokonaisuus, joka tukee alueellisia kehittämistavoitteita. Toiminta sisältää osallisuuden, yhteisöllisyyden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien lisäämisen uudella tavalla nuorten arkeen, sekä itsenäiseen elämään valmistavien taitojen kasvattamisen. Toiminta tukee nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää liittymistä yhteiskuntaan, ehkäisee ulkopuolisuutta ja antaa heille uuden kanavan itsensä ilmaisemiselle. 

Toiminta tähtää paikallisen demokratiakasvatuksen toiminnallistamiseen ja nuorten osallistamiseen päätöksenteossa. 

Taidot paranevat vain harjoittelemalla.

WINWIN 7. luokille

Keskustelutaitojen harjoittelu Erätauko-menetelmien avulla, nuoret nostavat itse keskustelujen aiheet esille. Kokouskäytäntöjen harjoittelua oman luokan kesken. 

Ajankohta: kevät 2023

WINWIN 8. luokille

Nuorten aloitteiden ideointia Erätauko-keskustelujen avulla luokittain. Luokkakohtaisten aloitteiden läpikäynti koulun yhteisessä keskustelutilaisuudessa, jossa mukana päättäjiä. Nuorten itse järjestämät avoimet keskustelutilaisuudet heille tärkeistä ja kiinnostavista aiheista esimerkiksi lähikirjastoissa.  

Ajankohta: syksy 2023

WINWIN 9. luokille

Omiin vaikuttamismahdollisuuksiin tutustuminen, järjestötoiminta ja muut väylät ja kanavat, kuten demokratia.fi ja digiraati.fi, lähdekriittisyyden harjoittelu. Erätaukokeskustelut luokissa nuorten itse päättämistä aiheista. Nuorten itse järjestämät Paneelikeskustelutilaisuudet, jotka striimataan. Nuorten osallistuminen julkisiin Erätauko-keskusteluihin ja keskustelutapahtumiin. 

Ajankohta: alkusyksy 2023

WINWIN-hankkeen rahoitus tulee Aluehallintovirastolta!