Avoimet työpaikat

(7.9.2023)

4H-toiminnanohjaaja

Nykyisen toiminnanohjaajamme siirtyessä syyskuun alussa uusiin haasteisiin haemme uutta 4H-toiminnanohjaajaa lasten ja nuorten ryhmätoimintojen toteuttamiseen. 

Työtehtäviin kuuluu mm. 4H-harrastekerhojen ohjaus ja nuorten ohjaajien opastaminen, koulujen kerhotoiminta, nuorten koulutukset sekä yhdistyksen muut tilaisuudet ja tapahtumat.  

Toiminnanohjaaja ohjaa itse ryhmiä ja toimii nuorten ohjaajien tukena käytännönläheisissä työtehtävissä. Työhön kuuluu ideointia, suunnittelua ja käytännön toteutus. Tyypillinen työpäivä saattaa koostua  toimistolla toimintojen suunnittelusta ja valmistelusta, koulun kerhon ohjaamisesta  ja illalla kokoontuvan harrastekerhon ohjaamisesta. 

Hakemamme ohjaaja on reipas ja joustava, mutta tarvittaessa jämäkkä. 

- Oletko oma-aloitteinen ja idearikas, enemmän tekijä kuin haaveilija? 
- Tuletko hyvin toimeen lasten ja nuorten kanssa ja teet työtä rohkeasti omalla persoonallasi?
- Haluatko ideoida ja innostaa, mutta ennen kaikkea tarttua toimeen ja tehdä 4H:n näköistä, lapsilähtöistä toimintaa!

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Myös määräaikainen oppisopimus/koulutussopimus on mahdollinen. Työtehtävä soveltuu hyvin myös alanvaihtajalle.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä rikostaustaote, joka perustuu Lakiin lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002).

Tarjoamme joustavan ja huumorintajuisen työyhteisön, jossa on tilaa omille ideoille ja projekteille. Ohjaaja toimii yhdistyksen lapsi- ja nuorisotoiminnan koordinaattorin alaisuudessa osana nuorisotoiminnan tiimiä. Työhön soveltuva koulutus tai kokemus lapsi- ja nuorisotyöstä katsotaan eduksi. Työt alkavat heti sopivan hakijan löydyttyä.

Oma auto on välttämätön, koska työ on liikkuvaa, ja työpisteitä on useita yhdistyksen toimialueella. Oman auton käytöstä maksetaan kilometrikorvaus verottajan ohjeen mukaisesti.

Työaika: 30 h/vk

Palkkaus: 1397,25 euroa/kk

Lisätietoja: Lapsi- ja nuorisotoiminnan koordinaattori Jenni Kurkela, puh. 050 351 8307.

Lähetä lyhyt, vapaamuotoinen hakemuksesi sekä cv  sähköpostitse 24.9. mennessä: jenni.kurkela@4h.fi. Sopivan henkilön löydyttyä rekrytointi saatetaan lopettaa aiemminkin.

- - - -


Työpaikka on täytetty. Tuuks mukaan! -hankkeen projektipäällikkönä on kesäkuussa aloittanut sosionomi Salla Koivurinne.


(14.5.2023)

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Haemme projektipäällikköä Tuuks mukaan! hankkeeseen. Hankkeen toiminta-alueeseen kuuluvat Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala. Hankkeelle on myönnetty Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) rahoitus.

Tuuks mukaan! -hankkeessa haetaan uusia luovia ja innostavia ratkaisuja heikoimmassa asemassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten työllistymisen edistämiseksi. Kohderyhmään kuuluvat  erityisesti työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat alle 29-vuotiaat nuoret, koulupudokkaat ja kaikkien palveluiden ulkopuolella olevat nuoret sekä maahanmuuttajataustaiset, romanit, osatyökykyiset ja nuoret aikuiset 30–40-vuotiaat.

Hankehenkilöstön muodostavat projektipäällikkö, projektityöntekijä ja projektin hallintovastaava.

Hankkeella on toimeenpanosuunnitelma, jonka mukaan hanketta toteutetaan.

Toiminta tuodaan lähellä asiakasta, se on saavutettavaa ja asiakaslähtöistä. Kiertävät ryhmät, projektiryhmät ja avoin nonstop-toiminta tarjoavat yhteisön ja vertaisia. Kuuluminen ryhmään ja yhteinen tekeminen ovat oleellinen osa osallisuutta. Toiminnassa hyödynnetään paikallisten kulttuurialan toimijoiden osaamista ja kehitetään kansalaislähtöistä toimintaa. Hankkeessa tehdään tiivistä asiakas- ja verkostoyhteistyötä nuorten työpajojen ja muiden paikallisten työllisyystoimijoiden, sosiaalitoimen, etsivän nuorisotyön, oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Hanke edistää yhdenvertaisuuden toteutumista. Hanke tukee maakuntaohjelman tavoitteiden mukaisesti työllisyyden edistämistä, parantaa hyvinvointia, edistää sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa sekä alueen kuntien hyvinvointisuunnitelman toteuttamista. . Hankkeessa huomioidaan vaikeasti työllistyvien ryhmien erityistarpeet ja luodaan uudenlainen polku työelämään.

Projektipäällikkö
 - vastaa hankkeen etenemisestä suunnitelman mukaisesti 
-  suunnittelee  ja toteuttaa ryhmätoimintoja asiakkaille yhdessä projektityöntekijän kanssa. 
- toteuttaa osallistujien yksilövalmennuksen. 
- sidosryhmä- ja muu verkostoyhteistyö 
- toteuttaa hankkeen viestintää viestintäsuunnitelman mukaisesti 

Valittavalla henkilöllä tulee olla tehtävään soveltuva AMK-tason tutkinto (esimerkiksi sosionomi), riittävä työkokemus sekä perehtyneisyyttä työ- ja toimintakyvyn edistämiseen.  Työ edellyttää hyviä verkosto- ja tiimityötaitoja, organisointikykyä, joustavuutta ja aktiivista työotetta. Kokemus työllisyydenhoidon kentältä ja yksilövalmennuksesta katsotaan eduksi.

Ominaisuuksia, joita arvostamme ovat mm. tavoitteellisuus, valmentava työote, maalaisjärkisyys, hyvät vuorovaikutustaidot sekä riittävät IT-taidot. Työ edellyttää oman auton käyttöä, hanke toimii Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa.

Työ alkaa 15.6.2023 tai sopimuksen mukaan. Työaika on 38,25 h/vko. Työn kesto on 15.6.2023-30.6.2025.

Palkkaus 2800 euroa/kk tai sopimuksen mukaan. 
Noudatettava työehtosopimus: Neuvonta-alan TES

Lisätiedot tehtävästä:
toiminnanjohtaja Pirjo Seulamo, puh 050 320 8230.

Hakemukset ja cv:
viimeistään 30.5.2023   pirjo.seulamo@4h.fi   ja  tuija.ruokolahti@4h.fi
Käsittelemme saapuneita hakemuksia hakuaikana ja otamme työhaastatteluun kutsuttaviin yhteyttä jo hakuajan kuluessa, kuitenkin viimeistään viikolla 22.
- - - - - - - - - - - - - - - 

Valitun henkilön on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) edellyttämä rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.Tällä hetkellä 4H-yhdistyksessä ei ole avoinna olevia työpaikkoja. 

Oletko kiinnostunut työllistymään 4H-toiminnassa?

Voit lähettää avoimen työhakemuksen osoitteella: toimisto.hameenlinna@4h.fi. Viestiin otsikko: Avoin työhakemus