Sekajäteroska-astiat viljelypalstoilla

29.4.2020

Esim. Jukolassa on sekajäteroska-astioiden ympäristöön kertynyt kaikenlaista sinne kuulumatonta. 

Roska-astiat on tarkoitettu vain paperi/muovi yms viljelystä syntyvälle jätteelle.

Palstalla ei saa säilyttää eikä sekajäteastioihin tai niiden yhteyteen jättää rakennusjätettä, käytöstä poistettuja vesialtaita, huonekaluja tai mitään muutakaan isokokoista tavaraa.

Viljelijän on toimitettava edellä mainitun kaltainen jäte omalla kustannuksellaan kaatopaikalle, niiden pois vienti ei sisälly palstan vuokraan eikä Kiertokapula niitä ota kuormaan.