Päättyneet hankkeet

Ketju-hanke

Viisivuotinen Ketju-hanke päättyi 31.12.2013.  Se on työllistänyt pääosin työttömiä työnhakijoita Hämeenlinnan 4H-yhdistyksen nuorisoneuvontaan sekä työpaja- ja kierrätystehtäviin. Hanke on toiminut Hämeenlinnan ja Hattulan kuntien alueilla. Hankkeen on rahoittanut Hämeen ELY-keskus.

Ketju-hankkeen toimintamalli:

Yhdistyksen palvelukseen työllistetyt henkilöt kulkevat asiakkuutensa aikana henkilökohtaisesti rakennettua polkua, jossa yhdistyksen tehtäviin työllistyminen on ensimmäinen etappi. Erilaisiin töihin perehtymisen ja työnteon oppimisen jälkeen katseet suunnataan avoimille työmarkkinoille joko suoraan tai esim. oppisopimuskoulutuksen kautta. Hankkeen asiakkaiden osaamista ja työllistymismahdollisuuksia pyritään kohentamaan myös koulutuksen ja työnohjauksen kautta. Hanke tarjoaa asiakkailleen myös yrittäjyyskasvatusta ja pyrkii siten lisäämään asiakkaiden omatoimisuutta ja yritteliäisyyttä.

 

Työhönviejät / Opit käyttöön -hanke

Työhönviejät hanke on päättynyt 30.4.2014.

Yksilölliseen työhönvalmennukseen osallistui yhteensä 31 nuorta, joista noin kaksikolmasosaa työllistyi hankkeen aikana työkokeiluun tai palkkatyöhön. DuuniNurkka Ammattiopisto Tavastialla tavoitti reilut 550 oppilasta jakaen tietoa sekä vinkkejä työelämään.

Työhönvalmentajat Miia & Oona ja Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys kiittävät kaikkia hankkeeseen osallistuneita nuoria sekä yhteistyötahoja kuluneesta keväästä.