Hankkeet

Just Be You -aarrekartan tekoa

LAPE -osahanke

1.1.2017 - 31.12.2018 Matalan kynnyksen osallistava kerhotoiminta Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan alueella.

Yhteenveto loppuraportista:

Osallistava kerhotoiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää toimintaa ja tukee näin LAPEn keskeistä ajatusta siirtää painopistettä lasten ja nuorten palveluissa varhaiseen tukeen. Kokeilun tavoitteen mukaisesti lapsella ja nuorella on oma harrastus, josta on iloa, hyötyä ja joka lisää hyvinvointia.

Hankkeen aikana on kokeiltu 11 erilaista osallistavan kerhotoiminnan muotoa. Toiminta on tukenut lapsen ja nuoren hyvinvointia. Toteutuksessa on hyödynnetty kouluyhteistyötä. Toiminnassa on huomioitu paikalliset tarpeet ja olosuhteet sekä toteutettu lasten ja nuorten omia ideoita.

Kokeilu käynnistyi yhteistyössä Lape Oma Hämeen projektityöntekijöiden kanssa kesällä 2017. Ensimmäiset kerhot saatiin toimintaan syyskuussa 2017. Palaute ensimmäisistä kerhoista oli heti rohkaisevaa. Kohderyhmien ja toimintojen yhteensovittaminen kesti suunniteltua pidempään. Yhdistyksessä hanketta toteuttivat projektipäällikkö ja 13 ohjaajaa. Kokeilun osallistavat kerhotoiminnot pyörivät täydellä teholla loppusyksystä 2018. Monipuolista osallistavaa kerhotoimintaa on kokeiltu sekä ala- että yläkouluikäisille.

Sidosryhmiltä saadussa palautteessa on arvostettu kokeilumahdollisuutta ja todettu sen tuoneen lisäarvoa koulun arkeen oppilaille. Osallistujat ovat pitäneet kaikista toteutetuista toiminnoista, ja lähes kaikille on toivottu jatkoa. Kerhotoiminnan ohjaajat ovat havainneet ryhmädynamiikan sekä osallistujien rohkeuden ja aktiivisuuden kehittyvän kerhon aikana. Yhdistyksen hankehenkilöstössä tapahtui vaihdoksia, jotka heijastuivat toimintaan jonkin verran. Hankkeessa edettiin kuitenkin koko ajan suunnitelman mukaisesti.

Hankkeessa toteutetun kokeilun perusteella 2-3 toimivinta osallistavan kerhotoiminnan kerhopakettia otetaan osaksi yhdistyksen tuottamia palveluita. Hankkeen tulokset jaetaan Suomen 4H-järjestössä, jolloin ne tulevat kaikkien 4H-paikallisyhdistysten käyttöön..

__________________________________________________________________

 

Lentoon kohti työelämää -hanke

on työllisyyspoliittinen hanke, joka jatkaa Lentoon!-hankkeessa aloitettua nuorten työllistämistä ja kouluttautumista Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan alueilla. Toteutusaika 1.1.2017 - 31.12.2019. Rahoittaja Hämeen TE-toimisto.

 


 

Veturi -hanke

keskittyy nuorten työpajatoiminnan järjestämiseen. Avustuskausi 1.5.2017 - 30.4.2018. Rahoittaja OKM/ ESAVI.

 


 

J2 -hanke

Janakkalassa on alkanut 1.1.2018 J2 -hanke, joka päättyy 31.12.2019

______________________________________________________________________________