Avoimet työpaikat

Nuorten työpaja Tikki hakee täydennystä henkilöstöönsä!

 

TYÖVALMENTAJA piha- ja puutarhatöiden ohjaukseen

 

Nuorten Työpaja Tikki tarjoaa 17-29-vuotiaille työttömille nuorille mahdollisuuden työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan ja sosiaaliseen kuntoutukseen. Tavoitteellinen ja osallistava työpajatoiminta lisää opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä vahvistaa elämänhallinnan taitoja.

Haemme nuorten Työpaja Tikkiin iloista ja reipasta piha- ja puutarhatyön työvalmentajaa määräaikaiseen työsuhteeseen.


Piha-ja puutarhatöiden työvalmentaja koordinoi asiakaskohteita, ottaa vastaan uusia työtilauksia ja hoitaa asiakaspalvelua. Työvalmentaja tekee asiakaskohteissa pihatöitä pääsääntöisesti yhdessä nuorten kanssa. Työtehtävät ovat lähinnä perinteisiä piha- ja puutarhatöitä, kuten haravointi, puiden ja pensaiden leikkuu, kitkeminen sekä raivaus- ja istutustyöt ja nurmikonleikkuu. Käytettäviä koneita ovat ruohonleikkurit, trimmeri/siimaleikkuri, pensasleikkuri, lehtipuhallin ja raivaussaha.

Työpajalla voi olla myös puutarha-alan oppisopimusopiskelijoiden ohjausta sekä opinnollistamiseen liittyviä asioita, jotka kuuluvat työvalmentajan vastuualueeseen. Lisäksi työnkuvaan kuuluu erikseen sovittavia pajatoiminnan tehtäviä.

Etsimällämme henkilöllä on monipuolista työkokemusta erilaisista toimintaympäristöistä sekä alalle soveltuva koulutus. Hakijalta edellytämme erinomaisia vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, toimeenpanokykyä, järjestelmällisyyttä ja valmiutta piha- ja puutarhatöiden ohjaamiseen. Henkilö osaa toimia itsenäisesti sekä osana työyhteisöä.

4H-toiminnan arvot ovat Head-harkinta, Hands-harjaannus, Heart-hyvyys, ja Health-hyvinvointi. Työpaja Tikki toimii ympäristöä kunnioittaen kestävän kehityksen arvojen mukaisesti.

Työtehtävät päivittäin klo 8.30-15.30 välillä, työaika 32,5 h/vko. Päivittäinen 30 min ruokatauko Neuvonta-alan tesin mukaan
Lisätiedot hallintopäällikkö Tuija Ruokolahti puh. 040 504 9050
 

Hakemukset palkkatoiveineen: tuija.ruokolahti@4h.fi

Työ alkaa sopimuksen mukaan, kesto 31.10.2020 saakka tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja Tuija Ruokolahti p. 040 504 9050

____________________________________________________________________________

Huom. HAKUAIKAA JATKETTU 8.3.2020 saakka!

Hakuprosessi:  Työhaastatteluun kutsuttaviin olemme ottaneet yhteyttä maaliskuun aikana (Projektipäällikön tehtävä) ja otamme yhteyttä huhtikuun aikana (Projektityöntekijän tehtävä)

 

Haemme Löydä luontosi -hankkeeseen

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ ja PROJEKTITYÖNTEKIJÄÄ

 

Löydä Luontosi on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke  1.2.2020 - 31.12.2021. Tarjoamme monipuoliset ja vastuulliset tehtävät yhteiskunnallisesti tärkeässä ja tulevaisuutta rakentavassa työssä.


Hanke kokeilee uutena luontoyhteys- ja eläinavusteisten toimintamuotojen käyttöä syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn parantamisessa. Hankkeessa verkostoidutaan alueen maa- ja eläintilojen sekä TE-palveluiden
ja sosiaalipalveluiden kanssa. Hankkeen tuloksena alueella on uusi palvelupolku, jossa hyödynnetään moniammatillisuutta sekä luontoa ja eläintenhoitoa.


Projektipäällikkö

Projektipäällikkö vastaa hankkeen etenemisestä toimeenpanosuunnitelman mukaisesti, vastaa ja toteuttaa käytännön toimenpiteet asiakkaille yhdessä projektityöntekijän kanssa, on yhteydessä sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin, vastaa hankkeen viestinnästä ja asiakasvirrasta, kutsuu koolle ohjausryhmän. 

Valittavalla henkilöllä tulee olla tehtävään soveltuva AMK-tason tutkinto, riittävä työkokemus sekä perehtyneisyyttä työ- ja toimintakyvyn edistämiseen sekä kokemusta ryhmien ohjaamisesta. Työ edellyttää vahvoja verkosto- ja tiimityötaitoja, organisointikykyä, joustavuutta ja aktiivista työotetta. Kokemus projektityöstä katsotaan eduksi.

Ominaisuuksia, joita arvostamme ovat mm. tavoitteellisuus, tuloshakuisuus, maalaisjärkisyys, hyvät vuorovaikutustaidot sekä riittävät IT-taidot. Työ edellyttää oman auton käyttöä, hanke toimii Hämeenlinnassa ja Hattulassa, lisäksi kartoitetaan luontoyhteystoimijoiden verkostoa koko Kanta-Hämeen alueella.

Työaika on 38,75 h/vko. Työ alkaa 17.2.2020 tai sopimuksen mukaan.

Esitä hakemuksessa palkkatoiveesi. Noudatettava työehtosopimus: Neuvonta-alan TES


Projektityöntekijä

Valittavalla henkilöllä tulee olla asiantuntemusta luontoyhteys- ja eläinavusteisesta toiminnasta. Toimijaverkoston kartoittaminen ja projektin viestintään liittyvät asiat yhteistyössä projektipäällikön kanssa. Työ edellyttää reipasta, tekevää asennetta ja kokemusta ryhmien ohjaamisesta

Monipuolinen luontoympäristöissä toimiminen on luontevaa hakemallemme projektityöntekijälle. Ominaisuuksia, joita arvostamme ovat mm. maalaisjärkisyys, hyvät vuorovaikutustaidot sekä riittävät IT-taidot. Työ edellyttää oman auton käyttöä, hanke toimii Hämeenlinnassa ja Hattulassa, lisäksi kartoitetaan luontoyhteystoimijoiden verkostoa koko Kanta-Hämeen alueella.

Työaika on 30 h/vko. Työ alkaa 9.3.2020 tai sopimuksen mukaan.

Esitä hakemuksessa palkkatoiveesi. Noudatettava työehtosopimus: Neuvonta-alan TES

 

Lisätiedot molemmista tehtävistä:
toiminnanjohtaja Pirjo Seulamo, puh 050 320 8230.

Hakemukset ja cv:
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: viimeistään 14.2.2020   pirjo.seulamo@4h.fi  ja  tuija.ruokolahti@4h.fi
PROJEKTITYÖNTEKIJÄ: viimeistään 28.2.2020  pirjo.seulamo@4h.fi  ja  tuija.ruokolahti@4h.fi

- - - - - - - - - - - - - - - 

Valittujen henkilöiden on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) edellyttämä rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

 

Nuorten työpaja Tikki hakee kuntouttavan ryhmätoiminnan ohjaajaa (sijaisuus)!

Etsinnässä Pajatoiminnan ohjaajan sijaisen

 

Nuorten Työpaja Tikki tarjoaa 17-29-vuotiaille työttömille nuorille mahdollisuuden työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan ja sosiaaliseen kuntoutukseen. Tavoitteellinen ja osallistava työpajatoiminta lisää opiskelu- ja työelämävalmiuksia, sekä vahvistaa elämänhallinnan taitoja.

 

Haemme iloista ja reipasta sijaista kuntouttavan ryhmätoiminnan ohjaajan paikalle nuorten työpaja Tikkiin.

 

Kuntouttavan pajatoiminnan ohjaaja vastaa kuntouttavan ryhmätoiminnan suunnittelusta, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmätoiminnan teemat ovat nuorten elämänhallinta taitoja tukevaa ohjausta kuten kädentaidot, yhteiskunta ja viestintäosaaminen, sekä ruuanlaitto ja arjen taidot. Lisäksi työnkuvaan kuuluu erikseen sovittavia pajatoiminnan tehtäviä

Etsimällämme henkilöllä on monipuolista työkokemusta erilaisista toimintaympäristöistä, sekä sosionomi(AMK) tai vastaava koulutus. Hakijalta edellytämme erinomaisia vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, toimeenpanokykyä, järjestelmällisyyttä ja valmiutta arjen taitojen ohjaamiseen. Henkilö osaa toimia itsenäisesti sekä osana työyhteisöä.

4H-yhdistyksen arvot ovat Head-harkinta, Hands-harjaannus, Heart-hyvyys, ja Health-hyvinvointi. Työpaja Tikki toimii ympäristöä kunnioittaen kestävän kehityksen arvojen mukaisesti.

Työtehtävät päivittäin klo 8.30-15.30, työaika 32,5 h/vko. Päivittäinen 30 min ruokatauko Neuvonta-alan tesin mukaan.

Palkkaus, neuvonta-alan tes tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset palkkatoiveineen tuija.ruokolahti@4h.fi

Työt alkaa 1.6. tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja Hallintopäällikkö Tuija Ruokolahti arkisin klo 10-14 ja Työpaja Tikin yksilövalmentaja p 050 469 4863 (ti ja to klo 8-10 ja 14-16)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -