Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen lukuvuodelle 2021-22

Lukuvuoden 2021-2022 ilmoittautumista toimintaan on jatkettu 5.6.2021 asti. Ilmoittautuminen tapahtuu koulu- /toimipistekohtaisesti ilman toiminnasta vastaavaa palveluntuottajatietoa, johtuen aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajia koskevasta keskeneräisestä kilpailutuksesta.

Palveluntuottajat vahvistetaan myöhemmin keväällä ja ilmoitetaan päätöstiedotteessa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Wilmassa .

Sähköinen hakulomake löytyy Wilmaan kirjautumisen jälkeen yläreunan valikosta kohdasta Hakemukset ja päätökset, tee uusi hakemus, hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2021-2022.

Määräaikaan mennessä hakeneille toimitetaan päätöstiedote osallistumisesta Wilman kautta 4.6.2021 mennessä. Mikäli hakulomakkeessa ei ole hyväksytty tiedoksiantoa Wilman kautta, toimitetaan tiedoksianto kirjeitse. Mikäli jonkun koulun / toimipisteen osalta hakemuksia ei ole kesäkuussa riittävästi, että toiminta varmuudella elokuussa alkaisi, tiedotetaan siitä päätöstiedotteessa.

Hämeenlinnan kaupungin sivut: AP/IP -toimintaan hakeminen


Koululaisten iltapäivätoiminnan periaatteet

Aamu-ja iltapäivätoiminnan tärkeitä tavoitteita ovat kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen, hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen, eettisen kasvun tukeminen ja osallisuuden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen.

Pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee olla turvallista, virikkeellistä ja myös lepoa tarjoavaa. 4H-iltapäivätoiminta sisältää monenlaista lapsia kiinnostavaa ja kehittävää puuhaa, ja se suunnitellaan lapsen tarpeet huomioiden. Mielekäs tekeminen sekä säännölliset liikuntahetket sisällä ja ulkona tekevät iltapäivistä sisältörikkaita ja virkistäviä. 4H-järjestössä suositaan tekemällä oppimisen pedagogiikkaa.

4H-yhdistyksen toimintaperiaatteita ja arvoja ovat yhteistyökykyisyys, asiakastyytyväisyys, toimintavarmuus, sitoutumattomuus, tasapuolisuus ja lapsen hyvinvoinnin edistäminen. 4H-iltapäivätoimintakokonaisuus muodostuu vapaasta leikistä, ulkoilusta, liikunnasta, välipalasta, läksyjen tekemisestä ja ohjatusta tekemisestä. Käden ja arjen taitoihin, metsä-, luonto- ja ympäristöasioihin, eläimiin sekä kansainvälisyyteen liittyviä tuokioita järjestetään runsaasti.  

Iltapäivätoiminnassamme lasten parissa työskentelevät koulutetut ohjaajat (mm.  aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia, koulunkäyntiavustajia, lähihoitajia sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajia). 


Maksut 

Laskutus tapahtuu sopimuksessa vanhempien valitseman hoitotarpeen mukaisesti.

Lukuvuonna 2020-21 enintään neljä tuntia kestävän jokapäiväisen osallistumisen hinta on 100 euroa kuukaudessa ja 120 euroa jos osallistumisaika on yli neljä tuntia päivässä. Maksu puolittuu, jos lapsi osallistuu toimintaan enintään kymmenenä päivänä kuukaudessa.

Alle kymmenen päivän osallistumispäivät pitää ilmoittaa etukäteen ryhmän ohjaajille (esim. viikon 36 osallistumispäivät on ilmoitettava viikon 35 maanantaihin klo 12 mennessä). Hintaan sisältyy välipala.

Iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna 2020-21

A     Koko kuukausi                         B    10 pv / kk tai alle        
alle 4h / pvä          100 €alle 4h / pvä       50 €
yli 4h / pvä             120 €yli 4h / pvä          60 €
  • huomaathan, että B-vaihtoehdon valinneiden ilmoittamattomat poissaolopäivät lasketaan laskutuksessa läsnäolopäiviksi.
  • sekä aamu- että iltapäivätoimintaan osallistuvan lapsen maksu määräytyy koko päivän aikana tarvitun toiminnan mukaan (esim. jos lapsi on mukana aamupäivällä 2 tuntia ja iltapäivällä 3 tuntia, laskutetaan siitä 5 tunnin mukaan)
  • jos koko kuukaudeksi ilmoitettu lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä: maksusta peritään vain puolet.
  • jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden: maksua ei peritä.

HUOM! Lukuvuoden 2021-2022 aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausittaisia osallistumismaksuja korotetaan seuraavasti:

  • 110 euroa/kk – enintään neljän tunnin päivittäinen osallistuminen
  • 130 euroa/kk – neljä tuntia pidempi päivittäinen osallistuminen
  • Jos lapsi etukäteen ilmoittaen osallistuu toimintaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, osallistumismaksu on puolet koko kuukauden hinnasta

Irtisanominen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan sopimuksen irtisanominen tulee tehdä poisjääntiä edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä osoitteessa (lyhennetty linkki): https://bit.ly/2A31W71 Tieto välittyy myös Hämeenlinnan kaupungille. Jos ilmoitus ei tule ajoissa, perimme seuraavalta kuulta puolikkaan maksun.

Yhteystiedot

Voit katsoa aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteystiedot painamalla tästä.