Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen lukuvuodelle 2020-21

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarvitsevien 1- ja 2-luokan oppilaiden toimintaan hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisen lomakkeen kautta Wilmassa ajalla 19.3.-24.5.2020.

Osallistumisen päätöstiedote toimitetaan Wilman kautta 17.6.2020, mikäli hakulomakkeessa sallitaan tiedoksianto Wilman kautta tai vaihtoehtoisesti kirjeitse.

Hämeenlinnan kaupungin sivut: AP/IP -toimintaan hakeminen

Koronatilanteen vuoksi iltapäivätoiminnan tutustumistapahtumaa ei tänä vuonna järjestetä. Ohjaajat antavat mielellään lisätietoja iltapäivätoiminnasta.

Aamupäivätoimintaa ei järjestetä Ruununmyllyn, Kirkonkulman ja Tarvasmäen IP-ryhmissä kaudella 2020-2021.


Koululaisten iltapäivätoiminnan periaatteet

Aamu-ja iltapäivätoiminnan tärkeitä tavoitteita ovat kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen, hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen, eettisen kasvun tukeminen ja osallisuuden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen.

Pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee olla turvallista, virikkeellistä ja myös lepoa tarjoavaa. 4H-iltapäivätoiminta sisältää monenlaista lapsia kiinnostavaa ja kehittävää puuhaa, ja se suunnitellaan lapsen tarpeet huomioiden. Mielekäs tekeminen sekä säännölliset liikuntahetket sisällä ja ulkona tekevät iltapäivistä sisältörikkaita ja virkistäviä. 4H-järjestössä suositaan tekemällä oppimisen pedagogiikkaa.

4H-yhdistyksen toimintaperiaatteita ja arvoja ovat yhteistyökykyisyys, asiakastyytyväisyys, toimintavarmuus, sitoutumattomuus, tasapuolisuus ja lapsen hyvinvoinnin edistäminen. 4H-iltapäivätoimintakokonaisuus muodostuu vapaasta leikistä, ulkoilusta, liikunnasta, välipalasta, läksyjen tekemisestä ja ohjatusta tekemisestä. Käden ja arjen taitoihin, metsä-, luonto- ja ympäristöasioihin, eläimiin sekä kansainvälisyyteen liittyviä tuokioita järjestetään runsaasti.  

Iltapäivätoiminnassamme lasten parissa työskentelevät koulutetut ohjaajat (mm.  aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia, koulunkäyntiavustajia, lähihoitajia sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajia). 


Maksut

Laskutus tapahtuu sopimuksessa vanhempien valitseman hoitotarpeen mukaisesti.

Lukuvuonna 2018-2019 enintään neljä tuntia kestävän jokapäiväisen osallistumisen hinta on 100 euroa kuukaudessa ja 120 euroa jos osallistumisaika on yli neljä tuntia päivässä. Maksu puolittuu, jos lapsi osallistuu toimintaan enintään kymmenenä päivänä kuukaudessa.

Alle kymmenen päivän osallistumispäivät pitää ilmoittaa etukäteen ryhmän ohjaajille (esim. viikon 36 osallistumispäivät on ilmoitettava viikon 35 maanantaihin klo 12 mennessä). Hintaan sisältyy välipala.

Iltapäivätoiminta

A     Koko kuukausi                         B    10 pv / kk tai alle        
alle 4h / pvä          100 €alle 4h / pvä       50 €
yli 4h / pvä             120 €yli 4h / pvä          60 €
  • huomaathan, että B-vaihtoehdon valinneiden ilmoittamattomat poissaolopäivät lasketaan laskutuksessa läsnäolopäiviksi.
  • sekä aamu- että iltapäivätoimintaan osallistuvan lapsen maksu määräytyy koko päivän aikana tarvitun toiminnan mukaan (esim. jos lapsi on mukana aamupäivällä 2 tuntia ja iltapäivällä 3 tuntia, laskutetaan siitä 5 tunnin mukaan)
  • jos koko kuukaudeksi ilmoitettu lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä: maksusta peritään vain puolet.
  • jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden: maksua ei peritä.

Irtisanominen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan sopimuksen irtisanominen tulee tehdä poisjääntiä edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä osoitteessa (lyhennetty linkki): https://bit.ly/2A31W71 Tieto välittyy myös Hämeenlinnan kaupungille. Jos ilmoitus ei tule ajoissa, perimme seuraavalta kuulta puolikkaan maksun.

Yhteystiedot

Voit katsoa aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteystiedot painamalla tästä.