ActionLAB -hanke

ActionLAB –kehittämishanke yhdistää pitäjien historiaa, vahvuuksia ja potentiaalia nykypäivän mielekkääseen tekemiseen ja toimintaan sekä tulevaisuuden toimijoihin, nuoriin!

Hankkeen keskiössä on yhteistoiminta nuorten kanssa. Nuorille perustetaan pitäjiin toimintaryhmiä, joissa kehitetään yhteisöllisillä menetelmillä nykyaikaisia ja uusia toimintoja sekä tapahtumia heidän omalle asuinalueelleen. Nuori oppii tuntemaan kotiseutunsa paremmin ja on rohkeasti ylpeä omista juuristaan.

Hankekausi: 1.8.2021-30.9.2023

Kohderyhmä:  Pitäjien 12-18 –vuotiaat nuoret

Toiminta-alueet:  Hauho, Iittala, Lammi, Renko, Tuulos sekä Hattulan ja Janakkalan kyläalueet

Lisätietoja, 

Hankkeen projektityöntekijä

Jenni Kurkela
jenni.kurkela@4h.fi
050 380 5362

Hankkeen projektipäällikko

Ilona Härö
ilona.haro@4h.fi
050 351 8307

Tarve ja tavoitteet
Tulevaisuuden hyvinvointi ja elinvoima pitäjissä edellyttää kaikkien osallisuutta sekä yhteistyötä. Lisäksi koronapandemialla on ollut valtavia vaikutuksia nuorten elämään. Hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen pitäjissä. Nuorten sosiaalinen pääoma kasvaa sekä verkostot laajenevat yhteistoiminnan seurauksena.

Tämän lisäksi nuorille avautuu jatkossa uusia työllistymisen, kouluttautumisen ja harrastamisen mahdollisuuksia. Kotiseutuylpeys kasvaa, nuorten huomatessa oman asuinalueensa mahdollisuudet. Lisäksi yhteisöllinen tekeminen lisää pitäjien positiivista näkyvyyttä kaikenikäisten silmissä.

Toimenpiteet
Jalkaudutaan nuorten asuinalueille pitäjiin ja perustetaan yhteistoimintaryhmiä . Heidän kanssaan suunnitellaan sekä toteutetaan nykyaikaisia toimintoja esimerkiksi erilaisia projekteja, mediatempauksia, tapahtumia tai koulutuksia. Toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään pitäjien omaleimaisuutta sekä nuorten omaa osaamista. Tarkoituksena on synnyttää mielekästä tekemistä lähelle nuoria.

Nuorten ja paikallisten toimijoiden yhteistyö- sekä kohtaamismahdollisuudet vahvistuvat uusien toimintojen ja yhteisen tekemisen kautta. Tämä on tulevaisuuden voimavara - nuorten kotiseututietämys kasvaa sekä nuorten juuret kotiseudulleen vahvistuvat.

ActionLAB on maaseudun kehittämishanke jota rahoittaa Leader Linnaseutu ry​ ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto​.