Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laskutus poikkeusoloissa

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta laskutetaan maaliskuun osalta seuraavasti: mikäli lapsi ei ole osallistunut toimintaan ajalla 18.3.-13.5.2020, hyvitetään kuukausimaksusta puolet.

Lisätietoja Hämeenlinnan kaupungin sivuilta: Usein kysyttyä koronasta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

 

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen lukuvuodelle 2020-21

 

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarvitsevien 1- ja 2-luokan oppilaiden toimintaan hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisen lomakkeen kautta Wilmassa ajalla 19.3.-24.5.2020.

Osallistumisen päätöstiedote toimitetaan Wilman kautta 17.6.2020, mikäli hakulomakkeessa sallitaan tiedoksianto Wilman kautta tai vaihtoehtoisesti kirjeitse.

Hämeenlinnan kaupungin sivut: AP/IP -toimintaan hakeminen

 

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen lukuvuodelle 2019-20

 

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Wilmassa.

Osallistuminen edellyttää aina hakulomakkeen täyttämistä ja virallista päätöstä toimintaan ottamisesta. Päätöksen aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta tekee sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjauksen päällikkö.

Linkki Hämeenlinnan kaupungin sivuille: AP / IP -toimintaan hakeminen

Aamupäivätoimintaa ei järjestetä Ruununmyllyn, Kirkonkulman ja Tarvasmäen IP-ryhmissä kaudella 2019-2020.

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Hämeenlinnassa 2018-2019

Hämeenlinnan kaupunki järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.–2. -vuosiluokkien ja 3.-9. lk erityisopetuksen oppilaille. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivisin klo 11–17 välisenä aikana.

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys tuottaa iltapäivätoimintaa Seminaarin koululla, Ruununmyllyn koululla, Kirkonkulman koululla sekä Kirkonkulman koulun Tarvasmäen yksikössä. Elokuussa iltapäivätoimintaa alkaa myös Alvettulan koululla. 

Aamutoimintaa järjestetään Seminaarin ja Kirkonkulman koululla

Vanhemmille on tehty kysely aamutoiminnan tarpeesta, kyselyn viimeinen palautuspäivä oli 20.8.2018. 

Kyselyn perusteella aamuhoito järjestetään Kirkonkulman ja Seminaarin kouluilla. Kirkonkulmalla aamuhoitoa tarjotaan tiistaina, torstaina ja perjantaina.

Aamutoiminta Kirkonkulmalla alkaa 28.8.2018 klo 7.

Seminaarin koululla aamutoiminta alkoi heti 8.8 ja jatkuu normaalisti joka arkipäivä klo 7 alkaen.

Ruununmyllyn koululla ja Tarvasmäen yksikössä ei aamutoimintaa kyselyn perusteella järjestetä. Kiitos kyselyyn vastanneille ja tervetuloa aamutoimintaan Kirkonkulmalle ja Seminaarille!

 


 

Koululaisten iltapäivätoiminnan periaatteet

Aamu-ja iltapäivätoiminnan tärkeitä tavoitteita ovat kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen, hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen, eettisen kasvun tukeminen ja osallisuuden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen.

Pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee olla turvallista, virikkeellistä ja myös lepoa tarjoavaa. 4H-iltapäivätoiminta sisältää monenlaista lapsia kiinnostavaa ja kehittävää puuhaa, ja se suunnitellaan lapsen tarpeet huomioiden. Mielekäs tekeminen sekä säännölliset liikuntahetket sisällä ja ulkona tekevät iltapäivistä sisältörikkaita ja virkistäviä. 4H-järjestössä suositaan tekemällä oppimisen pedagogiikkaa.

4H-yhdistyksen toimintaperiaatteita ja arvoja ovat yhteistyökykyisyys, asiakastyytyväisyys, toimintavarmuus, sitoutumattomuus, tasapuolisuus ja lapsen hyvinvoinnin edistäminen. 4H-iltapäivätoimintakokonaisuus muodostuu vapaasta leikistä, ulkoilusta, liikunnasta, välipalasta, läksyjen tekemisestä ja ohjatusta tekemisestä. Käden ja arjen taitoihin, metsä-, luonto- ja ympäristöasioihin, eläimiin sekä kansainvälisyyteen liittyviä tuokioita järjestetään runsaasti.  

Iltapäivätoiminnassamme lasten parissa työskentelevät koulutetut ohjaajat (mm.  aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia, koulunkäyntiavustajia, lähihoitajia sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajia). 

 


 

Maksut

Laskutus tapahtuu sopimuksessa vanhempien valitseman hoitotarpeen mukaisesti.

Lukuvuonna 2018-2019 enintään neljä tuntia kestävän jokapäiväisen osallistumisen hinta on 100 euroa kuukaudessa ja 120 euroa jos osallistumisaika on yli neljä tuntia päivässä. Maksu puolittuu, jos lapsi osallistuu toimintaan enintään kymmenenä päivänä kuukaudessa.

Alle kymmenen päivän osallistumispäivät pitää ilmoittaa etukäteen ryhmän ohjaajille (esim. viikon 36 osallistumispäivät on ilmoitettava viikon 35 maanantaihin klo 12 mennessä). Hintaan sisältyy välipala.

 

Iltapäivätoiminta

                                                           A   Koko kuukausi                     B   10 pv/kk  tai alle          

Toimintaan osallistumisaika              alle 4 h/pv     100 euroa                 alle 4 h/pv      50 euroa 

                                                          yli   4 h/pv    120 euroa                  yli    4 h/pv      60 euroa 

 

                                                                           

  • huomaathan, että B-vaihtoehdon valinneiden ilmoittamattomat poissaolopäivät lasketaan laskutuksessa läsnäolopäiviksi.
  • sekä aamu- että iltapäivätoimintaan osallistuvan lapsen maksu määräytyy koko päivän aikana tarvitun toiminnan mukaan (esim. jos lapsi on mukana aamupäivällä 2 tuntia ja iltapäivällä 3 tuntia, laskutetaan siitä 5 tunnin mukaan)
  • jos koko kuukaudeksi ilmoitettu lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä: maksusta peritään vain puolet.
  • jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden: maksua ei peritä.


Irtisanominen

Mikäli lapsi lopettaa ryhmässä, on siitä ilmoitettava 4H:n toimistolle poisjääntiä edeltävän kuukauden puoleenväliin mennessä. Jos ilmoitus ei tule ajoissa, perimme seuraavalta kuulta puolikkaan maksun.

 


 

Yhteystiedot

Voit katsoa aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteystiedot painamalla tästä.