Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta hämeenlinnassa 2017-2018

Hämeenlinnan kaupunki järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.–2. -vuosiluokkien ja 3.-9. lk erityisopetuksen oppilaille. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivisin klo 11–17 välisenä aikana.

Aamupäivätoimintaa järjestetään, mikäli toimintaan tulee riittävästi osallistujia. Lukuvuonna 2017-2018 aamutoimintaa ei järjestetä Ruununmyllyn, Tarvasmäen eikä Kirkonkulman toimipisteissä. Seminaarin toimipisteessä aamutoimintaa on ma-pe klo 7-11. Kaupunki tuottaa itse toiminnan palveluja ja tekee yhteistyösopimuksia ulkopuolisten  tuottajien kanssa. Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys tuottaa iltapäivätoimintaa Seminaarin koululla, Ruununmyllyn koululla, Kirkonkulman koululla sekä Kirkonkulman koulun Tarvasmäen yksikössä.

 


 

Koululaisten iltapäivätoiminnan periaatteet

Aamu-ja iltapäivätoiminnan tärkeitä tavoitteita ovat kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen, hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen, eettisen kasvun tukeminen ja osallisuuden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen.

Pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee olla turvallista, virikkeellistä ja myös lepoa tarjoavaa. 4H-iltapäivätoiminta sisältää monenlaista lapsia kiinnostavaa ja kehittävää puuhaa, ja se suunnitellaan lapsen tarpeet huomioiden. Mielekäs tekeminen sekä säännölliset liikuntahetket sisällä ja ulkona tekevät iltapäivistä sisältörikkaita ja virkistäviä. 4H-järjestössä suositaan tekemällä oppimisen pedagogiikkaa.

4H-yhdistyksen toimintaperiaatteita ja arvoja ovat yhteistyökykyisyys, asiakastyytyväisyys, toimintavarmuus, sitoutumattomuus, tasapuolisuus ja lapsen hyvinvoinnin edistäminen. 4H-iltapäivätoimintakokonaisuus muodostuu vapaasta leikistä, ulkoilusta, liikunnasta, välipalasta, läksyjen tekemisestä ja ohjatusta tekemisestä. Käden ja arjen taitoihin, metsä-, luonto- ja ympäristöasioihin, eläimiin sekä kansainvälisyyteen liittyviä tuokioita järjestetään runsaasti.  

Iltapäivätoiminnassamme lasten parissa työskentelevät koulutetut ohjaajat (mm.  aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia, koulunkäyntiavustajia, lähihoitajia sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajia). 

 


 

Maksut

Lukuvuonna 2017-2018 enintään neljä tuntia kestävän jokapäiväisen osallistumisen hinta on 100 euroa kuukaudessa ja 120 euroa jos osallistumisaika on yli neljä tuntia päivässä. Maksu puolittuu, jos lapsi osallistuu toimintaan enintään kymmenenä päivänä kuukaudessa.

Alle kymmenen päivän osallistumispäivät pitää ilmoittaa etukäteen ryhmän ohjaajille (esim. viikon 36 osallistumispäivät on ilmoitettava viikon 35 maanantaihin klo 12 mennessä). Hintaan sisältyy välipala.

 

Iltapäivätoiminta

                                                           A   Koko kuukausi                     B   10 pv/kk  tai alle          

Toimintaan osallistumisaika              alle 4 h/pv     100 euroa                 alle 4 h/pv      50 euroa 

                                                          yli   4 h/pv    120 euroa                  yli    4 h/pv      60 euroa 

 

                                                                           

  • huomaathan, että B-vaihtoehdon valinneiden ilmoittamattomat poissaolopäivät lasketaan laskutuksessa läsnäolopäiviksi.
  • sekä aamu- että iltapäivätoimintaan osallistuvan lapsen maksu määräytyy koko päivän aikana tarvitun toiminnan mukaan (esim. jos lapsi on mukana aamupäivällä 2 tuntia ja iltapäivällä 3 tuntia, laskutetaan siitä 5 tunnin mukaan)
  • jos koko kuukaudeksi ilmoitettu lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä: maksusta peritään vain puolet.
  • jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden: maksua ei peritä.
  • jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena: maksuna peritään puolet kuukausimaksusta


Irtisanominen

Mikäli lapsi lopettaa ryhmässä, on siitä ilmoitettava 4H:n toimistolle poisjääntiä edeltävän kuukauden puoleenväliin mennessä. Jos ilmoitus ei tule ajoissa, perimme seuraavalta kuulta puolikkaan maksun.

 


 

Yhteystiedot

Voit katsoa aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteystiedot painamalla tästä.